در خراسان رضوی

71 درصد ارزش افزوده کشاورزی حاصل زراعت و باغداری است

مشهد- ایرنا- معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی گفت: زراعت و باغداری 71 درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی این استان را به خود اختصاص می دهد.

مجید نعیمی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 29 درصد دیگر ارزش افزوده بخش کشاورزی استان در زیر بخشهای دیگر از قبیل دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل، شیلات و آبزیان قرار دارد.
وی اظهار داشت: محصولات زراعی از مهمترین منابع تأمین غذای انسانها هستند که نقش بسیار مهم در امنیت غذایی جامعه ایفا می کنند علاوه بر این کشت و کار محصولات زراعی منبع درآمد بسیاری از خانوارها به ویژه در نقاط روستایی است و اشتغال و امرار معاش بسیاری از افراد شاغل در بخش خدمات نظیر بازرگانان، خرده فروشان و شاغلان بخش حمل و نقل محصولات کشاورزی به این فعالیت وابسته است.
وی گفت: نظر به اهمیت این بخش و باهدف پیش بینی میزان تولید انواع محصولات زراعی در سال زراعی پیش رو طرح آمارگیری زراعت در استان اجرا می شود.
نعیمی افزود: آمارگیری زراعت 1397 یکی از طرحهای نمونه گیری بسیار مهم و پیچیده در بخش کشاورزی است که در آن اطلاعات مهمی از این فعالیت نظیر تعداد بهره برداریهای دارای فعالیت زراعت، مساحت اراضی زراعی، سطح زیرکشت محصولات زراعی و میزان تولید محصولات زراعی از طریق مصاحبه با تعدادی از خانوارهای بهره بردار ساکن، بهره برداران غیرساکن و شرکتهای رسمی یا موسسات عمومی دارای این فعالیتها جمع آوری و نتایج به دست آمده با روش علمی به کل جامعه تعمیم داده می شود.
وی اظهار داشت: یکی از مهمترین اهداف در اجرای این طرح، پیش بینی میزان تولید انواع محصولات زراعی در سال زراعی پیش روست که در کمک به برنامه ریزی بخش کشاورزی و امر واردات و صادرات بسیار حائز اهمیت می باشد.
وی گفت: طرح آمارگیری زراعت اولین بار در سال 1371 و با استفاده از چهارچوب سرشماری عمومی کشاورزی 1367 اجرا شد و برای دومین بار با استفاده از چهارچوب سرشماری کشاورزی 1393 از یکم تا 27 آذر ماه امسال با مراجعه به سه هزار و 634 بهره بردار نمونه هدف در خراسان رضوی اجرا خواهد شد.
1922/6053

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال