هفته نامه مهرمیهن: ورزش مانع بروز افسردگی است

هفته نامه مهرمیهن: ورزش مانع بروز افسردگی است

ورزش مانع بروز افسردگی است، از عنوان های خبری شماره پنج هفته نامه مهرمیهن است که به قلم محمد مهرافشان درباره اثرات غیرقابل انکار ورزش در کاهش انزواطلبی و افسردگی منتشر کرده است.

یکشنبه, بهمن 29, 1396 12:29
هفته نامه بهرنگ: وقتی استاندار بها می دهد/ هر رسانه یک مشاور

هفته نامه بهرنگ: وقتی استاندار بها می دهد/ هر رسانه یک مشاور

وقتی استاندار بها می دهد، از عنوان های خبری شماره 68 هفته نامه بهرنگ است که به قلم زهرا مرادی در خصوص توجه استاندار به کارکرد اثرگذار رسانه ها منتشر شده است.

پنجشنبه, بهمن 26, 1396 13:33
روزنامه وقایع استان مرکزی: دروغ های راست بی شمار

روزنامه وقایع استان مرکزی: دروغ های راست بی شمار

دروغ های راست بی شمار از عنوان های خبری شماره 785 روزنامه وقایع استان مرکزی است که به قلم عباس لعل بار در خصوص بررسی عواقب دروغ در جامعه منتشر شده است.

دوشنبه, بهمن 16, 1396 10:29
اگر خیرین یاری کنند

اگر خیرین یاری کنند

اراک - ایرنا - اگر خیرین یاری کنند، یکی از عنوان های خبری شماره 67 هفته نامه بهرنگ است که به قلم زهرا مرادی به بررسی تنگناها و مشکلات سازمان آتش نشانی اراک پراخته است.

چهارشنبه, بهمن 11, 1396 10:46
نشریه نامه امیر: قانون هوای پاک؛ قانون نفس

نشریه نامه امیر: قانون هوای پاک؛ قانون نفس

اراک - ایرنا - قانون هوای پاک؛ قانون نفس، عنوان سرمقاله شماره 663 هفته نامه امیراستان مرکزی است که به قلم زهره ترکمانی به بهانه 29 دی ماه، روز هوای پاک به رشته تحریر درآمده است.

سه شنبه, دی 26, 1396 13:53
روایت روزنامه وقایع استان مرکزی از فعالیت استاندار: 90 روز سخت

روایت روزنامه وقایع استان مرکزی از فعالیت استاندار: 90 روز سخت

اراک - ایرنا - روزنامه وقایع در شماره 767 خود در گزارشی به قلم عباس لعل بار، با عنوان ' 90 روز سخت ' به کنکاش فعالیت استاندار مرکزی در ماه های اخیر پرداخته است.

دوشنبه, دی 25, 1396 11:41
امیر اصلاحات را جهل کُشت

امیر اصلاحات را جهل کُشت

اراک - ایرنا - امیر اصلاحات را جهل کُشت یکی از عنوان های خبری شماره 23 روزنامه عطریاس استان است که به بررسی جایگاه اثرگذار امیرکبیر و دلایل قتل وی پرداخته است.

یکشنبه, دی 24, 1396 12:15
انتقاد، انتقام نیست

انتقاد، انتقام نیست

اراک - ایرنا - انتقاد، انتقام نیست عنوان های سرمقاله شماره 29 هفته نامه تعامل استان مرکزی است که به تحلیل کارویژه های نقد صحیح پرداخته است.

دوشنبه, آذر 13, 1396 12:27
ولخرجی با یک کلیک

ولخرجی با یک کلیک

اراک - ایرنا - ولخرجی با یک کلیک یکی از عنوان های خبری شماره 726 روزنامه وقایع استان است که به بررسی آمار خریدهای اینترنتی در استان مرکزی پرداخته است.

سه شنبه, آبان 30, 1396 12:23
همسر آزاری و لزوم بازتعریف قانون

همسر آزاری و لزوم بازتعریف قانون

اراک - ایرنا - پدیده همسر آزاری و لزوم بازتعریف قانون از عنوان های خبری شماره 21 ماهنامه بامداد امروز است که به آسیب شناسی پدیده خشونت خانگی و پیامدهای آن پرداخته است.

شنبه, آبان 27, 1396 12:30
طرح تحقیقاتی بررسی روش های وجین مکانیکی علف هرز لوبیا در استان مرکزی انجام شد

طرح تحقیقاتی بررسی روش های وجین مکانیکی علف هرز لوبیا در استان مرکزی انجام شد

اراک - ایرنا - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی گفت: طرح تحقیقاتی بررسی روش های وجین مکانیکی علف های هرز لوبیا در مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی این استان انجام شد.

سه شنبه, آبان 23, 1396 8:5
انگیزه های کتابخوانی

انگیزه های کتابخوانی

اراک - ایرنا - انگیزه های کتابخوانی از عنوان های خبری شماره 21 هفته نامه، نامه اراک است که به بررسی این موضوع پرداخته است.

دوشنبه, آبان 22, 1396 10:33
لیوان خالی فرهنگ

لیوان خالی فرهنگ

اراک - ایرنا - لیوان خالی فرهنگ عنوان سرمقاله شماره 80 هفته نامه ماهک است که به بررسی اهمیت فرهنگ پرداخته است.

یکشنبه, آبان 21, 1396 13:42
مشاغل خانگی نسخه درمان بیکاری

مشاغل خانگی نسخه درمان بیکاری

اراک - ایرنا - مشاغل خانگی نسخه درمان بیکاری یکی از عنوان های خبری شماره هفته نامه کیان مرکزی است که به بررسی نقش مهارت های شغلی در کسب و کار خانگی و حل معضل بیکاری پرداخته است.

شنبه, آبان 13, 1396 11:49
امروز روز کارخانه قند شازند است

امروز روز کارخانه قند شازند است

اراک - ایرنا - امروز روز کارخانه قند شازند است یکی از عنوان های خبری شماره 54 هفته نامه اخبار مرکزی است که بررسی این موضوع پرداخته است.

یکشنبه, آبان 07, 1396 0:26
زنان معتاد ساوه، سرگردان در پارک جنگلی

زنان معتاد ساوه، سرگردان در پارک جنگلی

اراک - ایرنا - زنان معتاد ساوه، سرگردان در پارک جنگلی از عنوان های خبری شماره 716 هفته نامه راوی است که به بررسی پیامدهای آلودگی زنان به مواد مخدر پرداخته است.

دوشنبه, آبان 01, 1396 13:52
باغ بی برگی

باغ بی برگی

اراک - ایرنا - باغ بی برگی یکی از عنوان های خبری شماره 704 روزنامه وقایع است که به بررسی ایجاد هزار هکتار فضای سبز به عنوان یکی از مصوبات طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک، پرداخته است.

چهارشنبه, مهر 26, 1396 12:57
شبکه های مهربانی

شبکه های مهربانی

اراک - ایرنا - شبکه های مهربانی یکی از عنوان های خبری شماره 692 روزنامه وقایع استان است که به بررسی جایگاه و اهمیت نیکوکاری در میان مردم پرداخته است.

چهارشنبه, مهر 12, 1396 12:30
ضرورت پیش بینی بحران ها در اتاق فکر مسئولان

ضرورت پیش بینی بحران ها در اتاق فکر مسئولان

اراک - ایرنا - ضرورت پیش بینی بحران ها در اتاق فکر مسئولان عنوان سرمقاله شماره 12 هفته نامه بیداری مرکزی است که به ابعاد و اهمیت تصمیم سازی در مواقع اضطراری پرداخته است.

جمعه, مهر 07, 1396 18:43
همسر آزاری

همسر آزاری

همسر آزاری، عنوان یادداشت شماره بیستم ماهنامه بامداد امروز است که به بررسی آسیب شناسی پدیده خشونت خانگی پرداخته است.

سه شنبه, مهر 04, 1396 10:10
دروازه ورود به زندگی

دروازه ورود به زندگی

دروازه ورود به زندگی یکی از عنوان های خبری شماره 687 روزنامه وقایع است که به بررسی اهمیت مهدهای کودک در مهارت افزایی اجتماعی کودکان پرداخته است.

یکشنبه, مهر 02, 1396 16:34
مهر مهربانی

مهر مهربانی

مهر مهربانی عنوان سرمقاله شماره 79 هفته نامه ماهک استان مرکزی است که به قلم طاهره قهیه ای به تحریر درآمده و محتوای آن به نظام تعلیم و تربیت و اهمیت آن اختصاص دارد.

شنبه, مهر 01, 1396 10:38
در جستجوی بینشی که فرش را جانی دوباره بخشد

در جستجوی بینشی که فرش را جانی دوباره بخشد

اراک - ایرنا - در جستجوی بینشی که فرش را جانی دوباره بخشد، عنوان یادداشت شماره 645 هفته نامه امیر است که به قلم سمیه صالحی به تحریر درآمده است.

پنجشنبه, شهریور 09, 1396 10:46
اسباب بازی های جاندار

اسباب بازی های جاندار

اسباب بازی های جاندار، یکی از عنوان های خبری شماره 661 روزنامه وقایع استان است که به موضوع حیوانات خانگی و تب بالای نگهداری از حیوانات در بین مردم پرداخته است.

سه شنبه, مرداد 31, 1396 13:49
مسرور از تجرد

مسرور از تجرد

اراک – ایرنا – مسرور از تجرد یکی از عنوان های خبری شماره 655 روزنامه وقایع است که به مقوله زندگی مجردی پرداخته است.

سه شنبه, مرداد 24, 1396 11:29
صفحه 1 از 4 1 | 2 | 3 | 4

بیشتر ...