ضرورت یادگیری سواد رسانه ای در فضای مجازی

ضرورت یادگیری سواد رسانه ای در فضای مجازی

ضرورت یادگیری سواد رسانه ای در فضای مجازی، از عنوان های خبری شماره 195 هفته نامه آینه اشتغال استان مرکزی است که به قلم « مونا اسدیان» به رشته تحریر درآمده است.

سه شنبه, مرداد 30, 1397 13:9
عطریاس: انحصار واردات کاغذ به تورم در این حوزه دامن می زند

عطریاس: انحصار واردات کاغذ به تورم در این حوزه دامن می زند

انحصار واردات کاغذ به تورم دراین حوزه دامن می زند، یکی از عنوان های خبری شماره 131 روزنامه عطریاس است که به قلم « شایسته سلامی » به رشته تحریر درآمده است.

شنبه, مرداد 27, 1397 14:36
اتفاق مرکزی: خانه مطبوعات گامی موثر در انسجام خبرنگاران

اتفاق مرکزی: خانه مطبوعات گامی موثر در انسجام خبرنگاران

خانه مطبوعات گامی موثر در انسجام خبرنگاران، یکی از عنوان های خبری شماره 61 هفته نامه اتفاق مرکزی است که به لزوم جایگاه خانه مطبوعات برای کاهش مشکلات خبرنگاران استان مرکزی پرداخته است.

سه شنبه, مرداد 23, 1397 8:31
هفته نامه مهتاب: صدایی که شنیده نمی شود

هفته نامه مهتاب: صدایی که شنیده نمی شود

مطالبه گری در حوزه معلولیت، صدایی که شنیده نمی شود، از عنوان های خبری شماره 556 هفته نامه مهتاب استان مرکزی است که به بررسی مشکلات معلولان پرداخته است.

سه شنبه, مرداد 16, 1397 7:54
هفته نامه بهرنگ: فراموش شدگان

هفته نامه بهرنگ: فراموش شدگان

فراموش شدگان یکی از عنوان های خبری شماره 78 هفته نامه بهرنگ استان مرکزی است که به مسایل حوزه روزنامه نگاری و جایگاه خبرنگاران پرداخته است.

پنجشنبه, مرداد 11, 1397 8:42
روزنامه وقایع استان: نفس های تنگ، ریشه های ناپایدار

روزنامه وقایع استان: نفس های تنگ، ریشه های ناپایدار

نفس های تنگ، ریشه های ناپایدار، گزارش خبری شماره 898 روزنامه وقایع استان مرکزی است که به قلم فرشته غلامی نوشته شده و به کمبود فضای سبز در کلانشهر اراک پرداخته است.

سه شنبه, مرداد 09, 1397 12:17
روزنامه عطریاس: بازرسی نمادین از مهد کودک ها

روزنامه عطریاس: بازرسی نمادین از مهد کودک ها

بازرسی از مهدهای کودک بیشتر جنبه نمادین دارد، گزارش خبری شماره 115 روزنامه عطریاس است که به قلم شایسته سلامی نوشته شده و به کنکاش در ارایه خدمات مراقبتی در این مکان ها پرداخته است.

شنبه, مرداد 06, 1397 12:9
هفته نامه توسعه مرکزی: افزایش جرائم اینترنتی در استان مرکزی

هفته نامه توسعه مرکزی: افزایش جرائم اینترنتی در استان مرکزی

افزایش 105 درصدی جرائم اینترنتی در استان مرکزی، یکی از عنوان های خبری شماره 27 هفته نامه توسعه است که به دلایل رشد و راه های مقابله با این آسیب اجتماعی پرداخته است.

پنجشنبه, مرداد 04, 1397 8:15
نامه اراک: پناه کودکان کار

نامه اراک: پناه کودکان کار

پناه کودکان کار یکی از عنوان های خبری شماره 30 هفته نامه اراک است که به قلم سمیه بصیرت نوشته و به اقدام مناسب بهزیستی در ساماندهی خانواده کودکان کار در استان مرکزی پرداخته است.

سه شنبه, مرداد 02, 1397 10:20
هفته نامه سماع قلم: ورزش معلولان در چالش بی پولی

هفته نامه سماع قلم: ورزش معلولان در چالش بی پولی

ورزش معلولان در چالش بی پولی، از عنوان های خبری شماره 112 هفته نامه سماع قلم است که به مشکلات و کمبودهای ورزش این قشر جامعه پرداخته است.

چهارشنبه, تیر 27, 1397 9:9
هفته نامه ماهک: صنعت و معدن موتور محرک اقتصاد

هفته نامه ماهک: صنعت و معدن موتور محرک اقتصاد

صنعت و معدن موتور محرک اقتصاد، از عنوان های خبری شماره 86 هفته نامه ماهک استان مرکزی است که به قلم طاهره قهیه ای نوشته شده است.

شنبه, تیر 16, 1397 8:35
هفته نامه آینه اشتغال: فضای مجازی عامل بی تفاوتی اجتماعی

هفته نامه آینه اشتغال: فضای مجازی عامل بی تفاوتی اجتماعی

فضای مجازی عامل بی تفاوتی اجتماعی، یکی از عنوان های خبری شماره 193 هفته نامه آینه اشتغال است که به قلم فرزانه قاسمی به رشته تحریر درآمده است.

شنبه, تیر 09, 1397 16:35
نامه اراک: جریان زندگی در خانه های بی سامان

نامه اراک: جریان زندگی در خانه های بی سامان

جریان زندگی در خانه های بی سامان، عنوان گزارش خبری شمار28 هفته نامه 'نامه اراک' است که به بررسی وضعیت محله های فرسوده در کلانشهر اراک و ساوه پرداخته است.

پنجشنبه, خرداد 31, 1397 12:6
هفته نامه سپهر: مستاجران قربانیان نظارت ضعیف بازار مسکن

هفته نامه سپهر: مستاجران قربانیان نظارت ضعیف بازار مسکن

مستاجران قربانیان نظارت ضعیف در بازار مسکن از عنوان های خبری شماره پنج هفته نامه سپهر مرکزی است که به قلم پیمانه کریمی به رشته تحریر درآمده است.

دوشنبه, خرداد 28, 1397 10:58
هفته نامه امیر: حذف پلاستیک از شعار تا عمل

هفته نامه امیر: حذف پلاستیک از شعار تا عمل

حذف آلودگی پلاستیک از شعار تا عمل، عنوان سرمقاله شماره 679 هفته نامه امیر استان مرکزی است که به قلم زهره ترکمانی به رشته تحریر درآمده است.

پنجشنبه, خرداد 24, 1397 11:41
روزنامه وقایع استان مرکزی: برگه های امید

روزنامه وقایع استان مرکزی: برگه های امید

برگه های امید، عنوان خبری شماره 858 روزنامه وقایع استان مرکزی است که به قلم سمیه انصاری فر به رشته تحریر درآمده است.

یکشنبه, خرداد 20, 1397 13:2
شرکت پشتیبانی دام عاملی در افزایش قیمت نهادها

شرکت پشتیبانی دام عاملی در افزایش قیمت نهادها

شرکت پشتیبانی دام عاملی در افزایش قیمت نهادها، از عنوان های خبری شمار 111 هفته نامه سماع قلم استان مرکزی است.

چهارشنبه, خرداد 09, 1397 11:33
رویداد فردا: مدرسه کسب و کار راهکار اشتغالزایی

رویداد فردا: مدرسه کسب و کار راهکار اشتغالزایی

مدرسه کسب و کار راهکاری برای اشتغالزایی در اراک، از عنوان های خبری شماره 20 هفته نامه رویداد فردا استان مرکزی است.

سه شنبه, خرداد 08, 1397 10:10
نامه اراک: انگشت اتهام به سمت کشاورزی سنتی

نامه اراک: انگشت اتهام به سمت کشاورزی سنتی

انگشت اتهام به سمت کشاورزی سنتی، یکی از عنوان های خبری شماره 27 هفته نامه اراک است که به موضوع اضافه برداشت آب در بخش کشاورزی پرداخته است.

یکشنبه, خرداد 06, 1397 10:55
استاندار مرکزی بر روی ریل خوش قولی

استاندار مرکزی بر روی ریل خوش قولی

استاندار مرکزی بر روی ریل خوش قولی، یکی از عنوان های خبری شماره 65 هفته نامه اخبار مرکزی است که به موضوع پیگیرهای مقامات ارشد این استان برای رفع مشکلات کارگران شرکت هپکو اخصاص دارد.

شنبه, خرداد 05, 1397 8:39
دوری شهروندان اراکی از فراکارت

دوری شهروندان اراکی از فراکارت

دوری شهروندان اراکی از فراکارت، یکی از عنوان های خبری شماره 13 هفته نامه ندای گویا استان مرکزی است که به قلم سمیه انصاری فر نوشته شده است.

چهارشنبه, خرداد 02, 1397 7:47
مرگ زهرآلود

مرگ زهرآلود

مرگ زهرآلود، عنوان خبری شماره 846 روزنامه وقایع استان مرکزی است که به قلم سمیه انصاری فر نوشته شده است.

سه شنبه, خرداد 01, 1397 14:35
هفته نامه ماهک: واژه ای فانتزی به نام امنیت شغلی

هفته نامه ماهک: واژه ای فانتزی به نام امنیت شغلی

واژه ای فانتزی به نام امنیت شغلی، عنوانی سرمقاله شماره 84 هفته نامه ماهک استان مرکزی به قلم طاهره قهیه ای است.

یکشنبه, اردیبهشت 30, 1397 13:10
چند کام دیگر تا پایان قلیان

چند کام دیگر تا پایان قلیان

چند کام دیگر تا پایان قلیان، عنوان خبری شماره 110 هفته نامه سماع قلم استان مرکزی است که به قلم رضا حسنی به رشته تحریر درآمده است.

پنجشنبه, اردیبهشت 27, 1397 8:11
هفته نامه مهتاب: چالش های دختران در سن ازدواج

هفته نامه مهتاب: چالش های دختران در سن ازدواج

چالش های دختران در سن ازدواج، یکی از عنوان های خبری شماره 545 هفته نامه مهتاب استان مرکزی است که به شرح و تحلیل دلایل افزایش سن ازدواج دختران پرداخته است.

دوشنبه, اردیبهشت 24, 1397 7:47
صفحه 1 از 6 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | بعدی >

بیشتر ...