نامه اراک: جریان زندگی در خانه های بی سامان

نامه اراک: جریان زندگی در خانه های بی سامان

جریان زندگی در خانه های بی سامان، عنوان گزارش خبری شمار28 هفته نامه 'نامه اراک' است که به بررسی وضعیت محله های فرسوده در کلانشهر اراک و ساوه پرداخته است.

پنجشنبه, خرداد 31, 1397 12:6
هفته نامه سپهر: مستاجران قربانیان نظارت ضعیف بازار مسکن

هفته نامه سپهر: مستاجران قربانیان نظارت ضعیف بازار مسکن

مستاجران قربانیان نظارت ضعیف در بازار مسکن از عنوان های خبری شماره پنج هفته نامه سپهر مرکزی است که به قلم پیمانه کریمی به رشته تحریر درآمده است.

دوشنبه, خرداد 28, 1397 10:58
هفته نامه امیر: حذف پلاستیک از شعار تا عمل

هفته نامه امیر: حذف پلاستیک از شعار تا عمل

حذف آلودگی پلاستیک از شعار تا عمل، عنوان سرمقاله شماره 679 هفته نامه امیر استان مرکزی است که به قلم زهره ترکمانی به رشته تحریر درآمده است.

پنجشنبه, خرداد 24, 1397 11:41
روزنامه وقایع استان مرکزی: برگه های امید

روزنامه وقایع استان مرکزی: برگه های امید

برگه های امید، عنوان خبری شماره 858 روزنامه وقایع استان مرکزی است که به قلم سمیه انصاری فر به رشته تحریر درآمده است.

یکشنبه, خرداد 20, 1397 13:2
شرکت پشتیبانی دام عاملی در افزایش قیمت نهادها

شرکت پشتیبانی دام عاملی در افزایش قیمت نهادها

شرکت پشتیبانی دام عاملی در افزایش قیمت نهادها، از عنوان های خبری شمار 111 هفته نامه سماع قلم استان مرکزی است.

چهارشنبه, خرداد 09, 1397 11:33
رویداد فردا: مدرسه کسب و کار راهکار اشتغالزایی

رویداد فردا: مدرسه کسب و کار راهکار اشتغالزایی

مدرسه کسب و کار راهکاری برای اشتغالزایی در اراک، از عنوان های خبری شماره 20 هفته نامه رویداد فردا استان مرکزی است.

سه شنبه, خرداد 08, 1397 10:10
نامه اراک: انگشت اتهام به سمت کشاورزی سنتی

نامه اراک: انگشت اتهام به سمت کشاورزی سنتی

انگشت اتهام به سمت کشاورزی سنتی، یکی از عنوان های خبری شماره 27 هفته نامه اراک است که به موضوع اضافه برداشت آب در بخش کشاورزی پرداخته است.

یکشنبه, خرداد 06, 1397 10:55
استاندار مرکزی بر روی ریل خوش قولی

استاندار مرکزی بر روی ریل خوش قولی

استاندار مرکزی بر روی ریل خوش قولی، یکی از عنوان های خبری شماره 65 هفته نامه اخبار مرکزی است که به موضوع پیگیرهای مقامات ارشد این استان برای رفع مشکلات کارگران شرکت هپکو اخصاص دارد.

شنبه, خرداد 05, 1397 8:39
دوری شهروندان اراکی از فراکارت

دوری شهروندان اراکی از فراکارت

دوری شهروندان اراکی از فراکارت، یکی از عنوان های خبری شماره 13 هفته نامه ندای گویا استان مرکزی است که به قلم سمیه انصاری فر نوشته شده است.

چهارشنبه, خرداد 02, 1397 7:47
مرگ زهرآلود

مرگ زهرآلود

مرگ زهرآلود، عنوان خبری شماره 846 روزنامه وقایع استان مرکزی است که به قلم سمیه انصاری فر نوشته شده است.

سه شنبه, خرداد 01, 1397 14:35
هفته نامه ماهک: واژه ای فانتزی به نام امنیت شغلی

هفته نامه ماهک: واژه ای فانتزی به نام امنیت شغلی

واژه ای فانتزی به نام امنیت شغلی، عنوانی سرمقاله شماره 84 هفته نامه ماهک استان مرکزی به قلم طاهره قهیه ای است.

یکشنبه, اردیبهشت 30, 1397 13:10
چند کام دیگر تا پایان قلیان

چند کام دیگر تا پایان قلیان

چند کام دیگر تا پایان قلیان، عنوان خبری شماره 110 هفته نامه سماع قلم استان مرکزی است که به قلم رضا حسنی به رشته تحریر درآمده است.

پنجشنبه, اردیبهشت 27, 1397 8:11
هفته نامه مهتاب: چالش های دختران در سن ازدواج

هفته نامه مهتاب: چالش های دختران در سن ازدواج

چالش های دختران در سن ازدواج، یکی از عنوان های خبری شماره 545 هفته نامه مهتاب استان مرکزی است که به شرح و تحلیل دلایل افزایش سن ازدواج دختران پرداخته است.

دوشنبه, اردیبهشت 24, 1397 7:47
هفته نامه امیر: گذری بر 20 متری میقان

هفته نامه امیر: گذری بر 20 متری میقان

گذری بر20 متری میقان، از عنوان های خبری شماره 675 هفته نامه امیر استان مرکزی است که به قلم الهه فراهانی به رشته تحریر درآمده و به موضوع نبود نشاط و طراوت در این محله پرداخته است.

پنجشنبه, اردیبهشت 20, 1397 10:33
هفته نامه توسعه مرکزی: خصوص سازی فرصت ها و چالش ها

هفته نامه توسعه مرکزی: خصوص سازی فرصت ها و چالش ها

خصوص سازی فرصت ها و چالش ها، یکی از عنوان های خبری شماره 25 هفته نامه توسعه است که به چگونگی اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوصی سازی پرداخته است.

سه شنبه, اردیبهشت 18, 1397 12:37
روزنامه عطریاس: شنیدن صدای شهروندان برای پاسخگویی است

روزنامه عطریاس: شنیدن صدای شهروندان برای پاسخگویی است

شنیدن صدای شهروندان برای پاسخگویی است، عنوان سرمقاله شماره 60 روزنامه عطریاس استان مرکزی است که به قلم فرزین وفایی نژاد به رشته تحریر درآمده است.

دوشنبه, اردیبهشت 17, 1397 12:16
روزنامه وقایع استان مرکزی: نفس تنگی گران

روزنامه وقایع استان مرکزی: نفس تنگی گران

نفس تنگی گران، یکی از عنوان های خبری شماره 833 روزنامه وقایع استان مرکزی است که به قلم سمیه انصاری فر به رشته تحریر درآمده و به تحلیل وضعیت بیماری آسم در کلانشهر اراک پرداخته است.

یکشنبه, اردیبهشت 16, 1397 12:11
رصد دشت های استان برای مقابله با کم آبی

رصد دشت های استان برای مقابله با کم آبی

رصد دشت های استان برای مقابله با کم آبی، از عنوان های خبری شماره 63 هفته نامه اخبار مرکزی استان مرکزی است که به اهمیت و چگونگی مدیریت مصرف برای گذر از کمبود آب در استان پرداخته است.

سه شنبه, اردیبهشت 11, 1397 8:25
آسیب شناسی شبکه های اجتماعی

آسیب شناسی شبکه های اجتماعی

آسیب شناسی شبکه های اجتماعی از عنوان های خبری شماره 25 ماهنامه بامداد امروز استان مرکزی است که به موضوع رعایت حریم خصوصی افراد در شبکه های اجتماعی پرداخته است.

پنجشنبه, اردیبهشت 06, 1397 9:33
ساخت اولین زباله سوز بیمارستانی کشور درماشین سازی اراک

هفته نامه سرچشمه:

ساخت اولین زباله سوز بیمارستانی کشور درماشین سازی اراک

ساخت اولین زباله سوز بیمارستانی کشور درماشین سازی اراک، یکی از عنوان های خبری شماره 870 هفته نامه سرچشمه استان مرکزی است که به استفاده از ظرفیت صنعتی استان برای تولید تجهیزات زباله سوز پرداخته است.

دوشنبه, اردیبهشت 03, 1397 10:49
مهرمیهن: اقدامات لاک پشتی در برابرهجوم کم آبی

مهرمیهن: اقدامات لاک پشتی در برابرهجوم کم آبی

اقدامات لاک پشتی در برابرهجوم کم آبی، سرمقاله شماره 6 هفته نامه مهرمیهن استان مرکزی است که به قلم میثم مهرافشان با محوریت بررسی خشکسالی و بحران آب به رشته تحریر درآمده است.

چهارشنبه, فروردين 29, 1397 10:32
روزنامه وقایع استان مرکزی: خروج از ریل زندگی

روزنامه وقایع استان مرکزی: خروج از ریل زندگی

خروج از ریل زندگی، یکی از عنوان های خبری صفحه نخست شماره 819 روزنامه وقایع استان مرکزی است که به قلم سمیه انصاری فر نوشته شده و به تحلیل سوانح ناشی از برخورد قطار با عابران در اراک پرداخته است.

سه شنبه, فروردين 28, 1397 10:13
هفته نامه سماع قلم: نگاهی به مصائب قطعه سازان

هفته نامه سماع قلم: نگاهی به مصائب قطعه سازان

نگاهی به مصائب قطعه سازان خودرو از عنوان های خبری شماره 108 هفته نامه سماع قلم استان مرکزی است که به قلم خاطره نسائی به رشته تحریر درآمده موضوع آن به چالش های شاغلان صنعت قطعه سازی استان مرکزی برمی گردد.

چهارشنبه, فروردين 22, 1397 9:44
هفته نامه سپهر: کالای ایرانی محور زنجیره اقتصاد مقاومتی

هفته نامه سپهر: کالای ایرانی محور زنجیره اقتصاد مقاومتی

مصرف کالای ایرانی محور اصلی زنجیره اقتصاد مقاومتی از عنوان های خبری شماره 2 هفته نامه سپهر استان مرکزی است که به قلم پیمانه کریمی به رشته تحریر درآمده و نواقص و مشکلات استقبال کم از کالای ایرانی در آن به نقد و کنکاش گذاشته شده است.

سه شنبه, فروردين 21, 1397 12:9
وقایع استان مرکزی: خنده، خون، ترس و شادی

وقایع استان مرکزی: خنده، خون، ترس و شادی

خنده، خون، ترس و شادی عنوان درشت خبری صفحه نخست شماره 812 روزنامه وقایع استان مرکزی است که به قلم سمیه انصاری فر نوشته شده و به تحلیل رویدادهای مهم ایام نوروز اختصاص دارد.

یکشنبه, فروردين 19, 1397 10:17
صفحه 1 از 5 1 | 2 | 3 | 4 | 5

بیشتر ...