هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

نامه اراک: جریان زندگی در خانه های بی سامان

جریان زندگی در خانه های بی سامان، عنوان گزارش خبری شمار28 هفته نامه 'نامه اراک' است که به بررسی وضعیت محله های فرسوده در کلانشهر اراک و ساوه پرداخته است.

اینجا بی پولی حاکم است خانه های ناامنی که هرچند در وهله اول جلوه ای از فقر است اما بازتاب کاستی ها، نارسایی ها، سیاست ها و بازار رسمی نیز محسوب می شوند.
سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه ای عمدتا در دورن یا مجاورت شهرها به شکل خودرو فاقد مجوز و برنامه ریزی ساخته می شوند و کسانی که درآمد کمی دارند به علت مسکن های گران و اجاره های بالا در حاشیه شهرها زندگی می کنند.
در شهر اراک 454 هکتار بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی با جمعیتی معادل 121 هزار نفر تا پایان سال 95 شناسایی شده اند که 133 درصد جمعیت و هفت درصد وسعت شهر اراک را تشکیل می دهد همچنین در شهر ساوه نیز 250 هکتار را وسعت این شهر را سکونتگاه های غیررسمی و بافت فرسوده تشکیل می دهد.
کسری جبران برق با مصرف منطقی، نه به کیسه های پلاستیکی در نانوائی های اراک، ضرورت توجه دستگاه های استان در استفاده از کالاهای ایرانی و آزادی 40 زندانی جرایم غیرعمد استان مرکزی از دیگر عنوان های خبری هفته نامه ' نامه اراک' است.
این هفته نامه با مشی اجتماعی و اقتصادی با صاحب امتیازی و مدیرمسئولی سمیه بصیرت در گستره استان مرکزی توزیع می شود.
استان مرکزی دارای سه روزنامه، 32 هفته نامه، 13 دو هفته نامه، 16 ماهنامه، سه 2 ماهنامه، 18 فصل نامه و 2 فصلنامه است.
6991/3075

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال