هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

روزنامه وقایع استان مرکزی: برگه های امید

برگه های امید، عنوان خبری شماره 858 روزنامه وقایع استان مرکزی است که به قلم سمیه انصاری فر به رشته تحریر درآمده است.

حاشیه نشینی سال هاست که یکی از معضلات و آسیب های اجتماعی بـه شمار می آید و علی رغم تلاش ها همچنان شاهد افزایش و گسترش آن هستیم.
مهاجرت، نبود مسکن، بیکاری و اشتغال کاذب از علل اصلی رشد ناموزون شهری و افزایش مناطق حاشیه نشین است و از آن جایی که کشور ما نیز به طور ویژه در زمینه هایی چون اشتغال زایی و ایجاد فرصت های شغلی دچار مشکل است، پس عده زیادی از مهاجرین رو به شغل های کاذب و بدون امنیت آورده و چون ضعف و ناتوانی مالی به آن ها اجازه حضور در خودِ شهر را نمی دهد، در حاشیه شهرها مستقــر می شوند و پدیده حاشیه نشینی را رقم می زنند.
در کشور ما نزدیک به 900 منطقه حاشیه نشین وجود دارد و نزدیک به 35 درصد از جمعیت کشور عددی در حدود 11 میلیون نفر در این مناطق زندگی می کنند.
در استان مرکزی نیز حاشیه نشینی یک آسیب اجتماعی اولویت دار و نگران کننده به شمار می رود.
شهرهای اراک و ساوه به دلیل صنعتی بودن و فراهم بودن فرصت های شغلی نسبت به سایر شهرهای استان اولین و دومین مرکز جمعیتی استان هستند و بیشتر مهاجرت ها از روستاها و شهرهای دیگر به آن ها است و همین باعث شده تا بیش از یک چهارم جمعیت این شهرستان ها حاشیه نشین باشند.
در اراک نزدیک به 150 هزار نفر در حاشیه شهرها زندگی می کنند و همین باعث ایجاد چالش هایی هم برای مرکز استان و هم ساکنین این مناطق شده است. در شهر اراک پنج محله حاشیه نشین و کم برخوردار وجود دارد.
بررسی حس خشونت، حال و هوای تازه و مهارت آموزی در 20 ساعت از دیگر عنوان های خبری روزنامه وقایع استان مرکزی است.
روزنامه وقایع استان با مشی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی با مدیرمسئولی و صاحب امتیازی نیره یوسفی راد منتشر می شود.
استان مرکزی دارای سه روزنامه، 32 هفته نامه، 13 دو هفته نامه، 16 ماهنامه، سه 2 ماهنامه، 18 فصل نامه است.
6991/3075

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال