هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

شرکت پشتیبانی دام عاملی در افزایش قیمت نهادها

شرکت پشتیبانی دام عاملی در افزایش قیمت نهادها، از عنوان های خبری شمار 111 هفته نامه سماع قلم استان مرکزی است.

مدیرعامل تعاونی مرغداران مرغ تخمگذار استان مرکزی گفت: با وجود تاکید وزیر جهاد کشاورزی در خصوص جلوگیری از افزایش قیمت در نهاده های تولید کالاهای اساسی در بخش کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام هرکیلوگرم ذرت که با قیمت 950 تومان توزیع می شد را به یک هزار و 100 تومان افزایش داد و این شرکت برای تعدیل قیمت نهاده ها اقدامی نکرد و خود یکی از عوامل افزایش قیمت در بازار بود.
داوود عزیزنیا با اشاره به نوسانات قیمت تخم مرغ در سال گذشته، تحلیلی از وضعیت تولید و مشکلات واحدهای مرغ تخمگذار ارایه ارائه داد و گفت: میزان تولید مرغ استان در سال گذشته 20 تن مازاد بر نیاز استان بود.
خشکسالی سبب کاهش 30 درصدی تولیدات باغی و 15 درصدی محصولات زراعی ساوه، افزایش خانه های روستایی کاهش آسیب های اجتماعی، ذخیره آب سدهای استان مرکزی 122 میلیون مترمکعب و همسایگان مردم آزار بافت تاریخی شهر از دیگر عنوان های خبری هفته نامه سماع قلم استان مرکزی است.
هفته نامه سماع قلم استان مرکزی با صاحب امتیازی سمیه کیشانی فراهانی منتشر می شود.
استان مرکزی دارای سه روزنامه، 32 هفته نامه، 13 دو هفته نامه،19ماهنامه و 2 ماهنامه، 18 فصل نامه و 2 فصلنامه است.
6991/6013/

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال