تاثیر روش خاک ورزی حفاظتی بر عملکرد لوبیا در استان مرکزی مطالعه شد

اراک - ایرنا - طرح تاثیر روش‏ خاک ‏ورزی حفاظتی و دوره آبیاری بر عملکرد لوبیا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی در سال زراعی جاری اجرا شد.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهارکرد: این مطالعه به صورت اسپلیت پلات (آزمایش بلوک های کشت خرد شده) در بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شده و در قالب آن تاثیر روش‏ خاک‏ ورزی حفاظتی و دوره آبیاری بر عملکرد لوبیا بعد از برداشت جو بررسی شده است.
ابوالفضل هدایتی پور افزود: در این پژوهش سه مرحله کشت بلوک‏ اصلی(مجاری کشت) با استفاده از چیزل- پکر به عنوان روش کم خاک‏ ورزی، کشت مستقیم با استفاده از خطی‏ کار به عنوان بی ‏خاک‏ ورزی و روش خاک ‏ورزی با استفاده از گاوآهن برگردان ‏دار و دیسک سنجش شد.
وی گفت: بلوک ‏های کشت با دوره های آبیاری چهار و هشت روز نیز در این تحقیق به عنوان شاخص فرعی در نظر گرفته شد و پس از برداشت جو تیمارهای آزمایش اعمال شد و آبیاری نیز با استفاده از روش آبیاری قطره‏ای تیپ صورت گرفت.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی خاطر نشان کرد: حجم آب در 2 دوره آبیاری با استفاده از کنتور حجمی اندازه‏ گیری شد و در پایان فصل رشد عملکرد هر یک از تیمارها محاسبه شده است.
وی گفت: در روند این پژوهش اختلاف معناداری در خصوص میزان عملکرد دانه خشک در سطح آماری پنج درصد بین تیمارها وجود نداشت.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی ادامه داد: نتایج این پژوهش بیانگر آن است که در همه تیمارهای خاک‏ ورزی، عملکرد دانه در 2 دوره آبیاری اعمال شده اختلاف معنی‏ داری ندارد.
هدایتی پور افزود: با این حال در روش کشت مستقیم، میزان کاهش عملکرد در صورت افزایش دوره آبیاری در مقایسه با روش مرسوم قابل ملاحظه نیست که افزایش ماندگاری رطوبت خاک در روش کشت مستقیم مهمترین عامل این مهم است.
وی با بیان اینکه مصرف آب در دوره آبیاری هشت و چهار روز به ترتیب چهار هزار و 700 و 9 هزار مترمکعب در هکتار برآورد می شود، گفت: بر اساس نتایج این پژوهش در کشت‏های حفاظتی، میزان قابل توجهی صرفه‏ جویی در مصرف آب وجود دارد.
استان مرکزی به عنوان دومین قطب صنایع مادر تخصصی، چهارمین قطب صنعت کشور است و در زمینه تنوع تولیدات صنعتی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
این استان با وجود صنعتی بودن در زمره 10 استان نخست کشور در بخش کشاورزی است که 90 هزار بهره بردار شامل 20 درصد شاغلان استان در این حوزه فعال هستند.
670 هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی در استان مرکزی وجود دارد که یک و 2 دهم درصد تولیدات کشاورزی مازاد بر نیاز استان به سایر مناطق ارسال می شود.
استقرار ایستگاه انار ساوه، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محلات، ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای خمین، وجود شعبه ششم تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، وجود ایستگاه تحقیقات ماهیان زینتی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی نیز از ظرفیت های علمی و تحقیقاتی استان مرکزی است.
1955/6013/

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال