هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

روزنامه وقایع استان مرکزی: دروغ های راست بی شمار

دروغ های راست بی شمار از عنوان های خبری شماره 785 روزنامه وقایع استان مرکزی است که به قلم عباس لعل بار در خصوص بررسی عواقب دروغ در جامعه منتشر شده است.

حتما برای شما هم پیش آمده که در موقعیتی قرار بگیرید که با یک دروغ بخواهید خود را از خطر برهانید و از مسئولیت شانه خالی کنید، فرار از موقعیتی که درآن گرفتاریم با گفتن دروغ به یکی از کارهای روزمره تبدیل شده است.
متاسفانه این عادت ناپسند چنان در روح و جان ما رسوخ کرده که انجام ندادنش ما را بیمار می کند و دوری از آن به سختی امکان ندارد.
کتمان حقیقت و دروغ در زندگی شخصی و پس از آن در محیط کار و در برخورد با دیگرانی که آشنا باشند یا غریبه، در ظاهر بهترین و سریعترین راه حل مشکلات پیشرو است.
تدبیر شهرداری جواب داد، سامانه رصد آسیب های اجتماعی در استان مرکزی در حال اجر است، توهم مهربانی ایرانی ها، چراغ راه سلامت و نقش خانواده در فرهنگ جامعه از دیگر عنوان های خبری این شماره روزنامه وقایع است.
استان مرکزی دارای سه روزنامه، 31 هفته نامه، 13 دو هفته نامه، 16 ماهنامه، سه 2 ماهنامه، 18 فصل نامه و 2 فصلنامه است.
روزنامه وقایع استان با مشی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی با مدیرمسئولی و صاحب امتیازی نیره یوسفی راد منتشر می شود.
6013/6991/خبرنگار:معصومه ابراهیمی***انتشاردهنده:مژگان حیدری

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال