پدیده مهاجر فرستی از استان مرکزی افزایش یافته است

اراک - ایرنا - رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی گفت: پدیده مهاجر فرستی از این استان به استان های دیگر افزایش یافته که شناخت ماهیت و علل آن به منظور اقدامات موثر در روند مهار آن ضروری است.

رقیه یادگاری روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بعد خانوار شهری استان مرکزی سه و یک دهم نفر و بعد خانوار روستایی به سه نفر و کمتر از بعد شهری رسیده است.
وی بیان کرد: میانگین بعد خانوار در کشور سه و سه دهم نفر است که وضعیت استان مرکزی در این شاخص نسبت به میانگین کشور پایین تر است و آمارها بیانگر افزایش مهاجر فرستی این استان به سایر مناطق است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی ادامه داد: رشد جمعیت در شهرهای استان مرکزی یک و هشت صدم درصد و در روستاها به منفی 2 و 26 صدم درصد رسیده است.
یادگاری عنوان کرد: نرخ زاد و ولد در این استان نیز بر اساس آخرین سرشماری، تنها 22صدم درصد افزایش یافته و جمعیت استان مرکزی برابر با نرخ زادو ولد نیز افزایش پیدا نکرده است.
وی اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار، 455 هزار و 866 خانوار در استان مرکزی جود دارد که 346 هزار و 468 خانواده شهری و بقیه روستایی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی افزود:مطالعات عمیق در شاخص های جمعیتی و اجتماعی از مهمترین اطلاعات در تصمیم سازی های توسعه محور در استان است و نیاز است در این زمینه با همراهی اصحاب علم و نخبگان علوم اجتماعی و اقتصادی تحقیقات جامعی در استان انجام شود.
استان مرکزی با 12 شهرستان دارای یک میلیون و 429 هزار و 475 نفر جمعیت است که از این تعداد 520 هزار نفر در مرکز استان و شهرستان اراک ساکن هستند.
3005/6013/خبرنگار: معصومه صفری***انتشار دهنده:مژگان حیدری

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال