هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

انتقاد، انتقام نیست

اراک - ایرنا - انتقاد، انتقام نیست عنوان های سرمقاله شماره 29 هفته نامه تعامل استان مرکزی است که به تحلیل کارویژه های نقد صحیح پرداخته است.

در این مطلب که به قلم رضا صفائی نسب نگاشته شده از انتقاد سازنده به عنوان رسالت خطیر رسانه ها یاد شده است.
انتقاد انتقام جویی، کینه توزی و تضعیف مسئولان نیست، بلکه فرصتی بزرگ و ارزشمند است که برای جلوگیری از انحراف های احتمالی در امور، رشد سیاسی و بهبود کیفیت تکالیف اجرایی مسئولان باید از آن بهره گرفته شود.
درک نکردن ظرفیت نقد و انتقاد پذیری در جامعه و مسئولان آفتی بزرگ است و مدیریت موفق نیازمند سعه صدر و دوری از جبهه گیری در این خصوص است و باید با استقبال از نقد سازنده این سرمایه عظیم را در مسیر اصلاح فرد و جامعه به کار گرفت.
رسانه ها صدای رسا ملت و نماینده افکار عمومی هستند و انتقاد منصفانه به عنوان ضرورت و ابزاری مهم در راستای سرلبندی و پیشرفت جوامع مطرح است.
گریز مسئولان از انتقاد، واهمه از عملکرد و نواقص خویش است و مدیریت کارآمد و مردمی باید بدانند انتقاد سازنده سبب ارتقا و رفع مشکلات پیش روی است.
مسئولان باید منتقدان را مشاوران و راهکار رفع نواقص خود بدانند و اگر این چنین باشد،موفقیت در انتظارشان خواهد بود.
ترویج ورزش دانشگاهی سبب توسعه و ارتقای علمی ورزش کشور، طرح اهدای کتاب اهدای دانایی در شهرستان شازند و رزمایش سراسری آمادگی مولدهای اضطراری از دیگر عنوان های خبری این شماره هفته نامه تعامل است.
هفته نامه تعامل با مشی سیاسی و فرهنگی به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی رضا صفائی نسب منتشر می شود.
3005/6013/خبرنگار: معصومه صفری***انتشار دهنده:مژگان حیدری

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال