هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

طرح تحقیقاتی بررسی روش های وجین مکانیکی علف هرز لوبیا در استان مرکزی انجام شد

اراک - ایرنا - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی گفت: طرح تحقیقاتی بررسی روش های وجین مکانیکی علف های هرز لوبیا در مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی این استان انجام شد.

ابوالفضل هدایتی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: برای مقایسه روش های وجین مکانیکی در محصول لوبیا، آزمایشی به صورت اسپیلت پلات (کرت های خرد شده) در سه تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در بازه زمانی 2 سال زراعی در ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی انجام شد.
وی ادامه داد: در اجرای این طرح سه رقم چیتی صدری(تیپ رونده) چیتی لاین (تیپ نیمه رونده) و چیتی (تیپ ایستاده) در نظر گرفته شد.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی افزود: نوع روش وجین مکانیکی با استفاده از وجین کن بیلچه ای و تیغه های کاردی شکل، وجین مکانیکی با استفاده از وجین کن دوار، وجین کن مکانیکی با استفاده از وجین کن غلتان و وجین دستی(شاهد) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد.
هدایتی گفت: در این طرح درصد آسیب دیدگی به بوته های لوبیا، شاخص وجین، ظرفیت مزرعه ای ماشین و زمان وجین دستی اندازه گیری شد.
وی ادامه داد: در مرحله برداشت، نیز صفات زراعی همانند عملکرد دانه اندازه گیری و داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار mstat-c تجزیه و تحلیل شدند.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی خاطر نشان کرد: در پایان مقایسه اقتصادی روش ها و نتایج مشاهده شد در رقم صدری که یک تیپ رونده بود و عمده کشت لوبیای منطقه از این نوع است با به کارگیری وجین کن بیلچه ای، بیشترین عملکرد دانه و اجزای آن را دارد.
هدایتی گفت: بر اساس یافته های این تحقیق در خصوص رقم تیپ ایستاده نیز بیشترین عملکرد در بین روش های وجین مکانیکی، مربوط به وجین کن بیلچه ای است.
وی ادامه داد: در مورد تیپ نیمه رونده نیز اختلاف معنی داری بین عملکرد و اجزای عملکرد در سطح آبیاری پنج درصد مشاهده نشد.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی خاطر نشان کرد: صرف نظر از نوع رقم، کمترین و بیشترین مقدار بوته صدمه دیده در بین ادوات مورد آزمایش در این طرح به ترتیب مربوط به وجین کن بیلچه ای با تیغه کاردی شکل و وجین کن غلتان است.
هدایتی گفت: مقایسه اقتصادی تیمارهای وجین نیز نشان داد سود حاصل از عملیات وجین در روش های وجین مکانیکی در مقایسه با روش شاهد، استفاده از وجین کن بیلچه ای با تیغه کاردی توصیه می شود.
استان مرکزی رتبه چهارم تولید بچه ماهی قزل آلا، رتبه نخست در تنوع تولید گل و گیاهان زینتی، رتبه دوم تولید گل ها شاخه بریده، رتبه سوم در تولید گل و گیاهان زینتی، رتبه دوم سطح زیر کشت و تولید انار کشور، رتبه ششم تولید پسته، مقام هشتم تولید گل محمدی، مقام نهم در تولید انگور، رتبه سوم در تولید لوبیا و رتبه پنجم در تولید جو را به خود اختصاص داده است.
استقرار ایستگاه انار ساوه، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محلات، ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای خمین، وجود شعبه ششم تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، وجود ایستگاه تحقیقات ماهیان زینتی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیز از ظرفیت های علمی و تحقیقاتی استان مرکزی است.
1955/6013/خبرنگار:مهدی عظیمی***انتشاردهنده:مژگان حیدری

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال