مدیرکل دفترامورمجلس وزارت آموزش وپرورش:

طرح ساماندهی کمبود نیروی انسانی درآموزش وپرورش تدوین شده است

بروجرد - ایرنا - مدیرکل دفتر امورمجلس وزارت آموزش وپرورش گفت: طرح تامین کمبود نیروی انسانی وزارت آموزش وپرورش با توجه به سیاست دولت وتعامل با مجلس تحت عنوان ساماندهی نیروها درکمیسیون آموزش و فناوری مجلس تهیه شده است.

سید محمد شفیعی روز چهارشنبه درگفت وگو با خبرنگارایرنا دربروجرد با اشاره به اینکه طرح کمبود نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح می شود، اظهارکرد: این طرح توسط نمایندگان مجلس و با حضورکارشناسان وزارت آموزش و پرورش درحوزه نیروی انسانی و بخش پارلمانی تهیه شده و درقالب آن وضعیت نیروهای حق التدریس، نهضتی و پیش دبستانی مشخص می شوند.
وی افزود: براساس توافق نمایندگان و مسئوولان آموزش و پرورش سازمان اداری استخدامی بر این امر نظارت می کند.
مدیرکل دفترامورمجلس وزارت آموزش وپرورش بیان کرد: جذب نیروی انسانی آموزش وپروش در قالب برنامه ششم توسعه با توجه به سهمیه ای که دولت تخصیص داده براساس آزمون داخلی و از طریق سازمان سنجش انجام خواهد شد.
شفیعی اضافه کرد: تامین کمبود نیروهای انسانی آموزش و پرورش بروجرد ازطریق تعامل با وزارت خانه و اداره کل لرستان درحال انجام است.
وی با اشاره به فرسوده و قدیمی بودن مدارس بروجرد وهمچنین زلزله خیز بودن این شهرستان گفت: باید قبل از وقوع حادثه کارمقاوم سازی مدارس صورت گیرد و آموزش و پرورش نیزبا همکاری سازمان نوسازی و تجهیز مدارس تحقق این مهم را دردستورکارقرارداده است.
مدیرکل دفترامورمجلس وزارت آموزش وپرورش افزود: رسانه ها نیزدرآگاهی سازی و آگاهی بخشی به مردم ومسئولان نقش مهمی دارند و باید این موضوع را به صورت جدی رصد و پیگیری کنند.
شفیعی با تاکید براینکه ایران کشوری زلزله خیزی است، بیان کرد: باید برای پیشگیری های لازم درراستای کاهش خسارت های جانی و مالی را به موقع انجام دهیم.
سید محمد شفیعی مدیرکل دفترامورمجلس وزارت آموزش وپرورش در سفر2 روز خود به بروجرد ازمدارس شهرستان بازدید واز نزدیک با معلمان ومدیران این واحدهای آموزشی دیدارمی کند و روز پنجشنبه نیز درجلسه شورای آموزش وپرورش بروجرد شرکت می کند.
7273/6052 خبرنگار: آمنه صارمی ** انتشاردهنده: مقداد بهاروند احمدی

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال