عملیات بازسازی سینما فلسطین بروجرد آغازشد

بروجرد - ایرنا - رئیس حوزه هنری لرستان گفت: عملیات تعمیروبازسازی سینما فلسطین بروجرد به عنوان یکی از بزرگترین سینماهای غرب کشورآغاز شد.

محمد حسین امیدی پورروزسه شنبه درگفت وگوبا خبرنگارایرنا افزود: با توجه به سفرمعاون اداری مالی حوزه هنری و مدیرموسسه بهمن سبزکه با پیگیری های عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد واشترینان درمجلس شورای اسلامی صورت گرفت مقررشد که بخشی اعتباراین مهم توسط حوزه هنری وبا استفاده از اعتبارات دولتی انجام شود.
وی با اشاره به اینکه ساختمان سینما فلسطین بروجرد به لحاظ استحکام وسازه مشکلی ندارد، اظهارکرد: تعویض یک هزار و 28 صندلی، نصب کف پوش، روکش دیوار، نصب سیستم صوتی تصویری ازجمله اقداماتی هستند که درراستای بازسازی سینما فلسطین صورت می گیرد.
رئیس حوزه هنری لرستان بیان کرد: شهرستان بروجرد دارای 2 سینما آزادی و فلسطین است که سینما آزادی ازسال 85 به دلیل فرسوده بودن وعدم اعتبارمورد نیازبرای تعمیرو بازسازی غیرقابل استفاده شده است.
وی اضافه کرد:ایجاد پردیس سینمایی درمحل سینما آزادی نیزبه دلیل مشکلات اعتباری وعدم استقبال سرمایه گذاربخش خصوصی تا کنون محقق نشده است.
سینما فلسطین بروجرد دروسعت یک هزارو229مترمربع درسال 1342 تاسیس شد و درحال حاضربا ظرفیت یک هزارو 17 صندلی یکی از بزرگ ترین و قدیمی ترین سینماهای غرب و جنوب کشوراست.
7273/6052 خبرنگار: آمنه صارمی ** انتشاردهنده: مقداد بهاروند احمدی

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال