ارائه 23هزارو 200 نفرساعت آموزش های فنی وحرفه ای بروجرد به دانشجویان

بروجرد - ایرنا - رئیس مرکزفنی وحرفه ای امام علی(ع) بروجرد با اشاره به اینکه ارائه آموزش های فنی وحرفه ای دردانشگاه ها بسترورود فارغ التحصیلان به بازارکاررا تسهیل می کند،گفت:23 هزارو200 نفرساعت آموزش های فنی وحرفه ای ازابتدای امسال تاکنون به دانشجویان دانشگاه های شهرستان ارائه شده است.

رضا دادگرروزیکشنبه درگفت وگو با خبرنگارایرنا افزود: آموزش های فنی وحرفه ای درکنارمباحث تئوری، آموزش های عملی را نیزمورد توجه ویژه قرارداده است.
وی اظهارکرد: براساس استاندارد درمهارت های فنی وحرفه ای ساعت های آموزش عملی بیشترازساعت های آموزش های تئوری است وکارآموزان درتمامی رشته ها بیشتر، آموزش های عملی را می گذرانند.
رئیس مرکزفنی و حرفه ای امام علی(ع) بروجرد بیان کرد: فارغ التحصیلان دانشگاهی بیشتربعد ازخروج ازدانشگاه، خلا کمبود آموزش های عملی و میدانی را احساس می نمایند و تازه به دنبال کسب تجربه عملی هستند.
دادگربا بیان اینکه آموزش های فنی و حرفه ای درکنارآموزش های دانشگاهی می تواند بازدهی بهتری برای دانشجویان داشته باشد، اضافه کرد: با ارتباطی که با دانشگاه ها درسطح شهرستان برقرارشده است آموزش های فنی و حرفه ای را متناسب با رشته های تحصیلی موجود دردانشگاه ها درمحل دانشگاه برگزارمی شوند.
وی ادامه داد: درحال حاضراین آموزش ها دررشته های گوناگون درپنج واحد دانشگاهی شهرستان بروجرد ودرقالب هشت کارگاه آموزشی درحال اجرا می باشد.
7190/7273 خبرنگار: علیرضا سلیمانی روزبهانی ** انتشاردهنده: مقداد بهاروند احمدی

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال