دنیا خالی ‌ازآدم‌های ‌خوب‌ نیست!

دنیا خالی ‌ازآدم‌های ‌خوب‌ نیست!

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در آخرین شماره خود مطلبی را با عنوان 'دنیا خالی ‌ازآدم‌های ‌خوب‌ نیست!' به قلم ثریا صفری منتشر کرده است.

شنبه, بهمن 28, 1396 8:19
کرمانشاه و یک نوروز فرهنگی

کرمانشاه و یک نوروز فرهنگی

کرمانشاه- ایرنا- هفته نامه 'میلکان' چاپ کرمانشاه در شماره روز سه شنبه 24 بهمن 96 مطلبی را با عنوان 'کرمانشاه و یک نوروز فرهنگی' به قلم مهدی خالوندی منتشر کرده است.

چهارشنبه, بهمن 25, 1396 8:10
روایت وزیر اطلاعات از انتصاب استاندار کرمانشاه

روایت وزیر اطلاعات از انتصاب استاندار کرمانشاه

کرمانشاه- ایرنا- هفته نامه آوای کرمانشاه در شماره هفته جاری خود مطلبی را با عنوان 'روایت وزیر اطلاعات از انتصاب استاندار کرمانشاه' منتشر کرده است.

دوشنبه, بهمن 23, 1396 9:53
دانشگاه صنعتی کرمانشاه را باید از نو شناخت

دانشگاه صنعتی کرمانشاه را باید از نو شناخت

کرمانشاه- ایرنا- هفته نامه صدای آزادی چاپ کرمانشاه در شماره 517 این هفته مصاحبه اختصاصی 'سمیه حاتمی' خبرنگار این نشریه محلی را با رییس دانشگاه صنعتی کرمانشاه منتشر کرده است.

دوشنبه, بهمن 23, 1396 8:56
شهرداری ‌و شورای‌ شهر! تفریغ ‌بودجه ‌را منتشرکنید

هفته نامه نقدحال:

شهرداری ‌و شورای‌ شهر! تفریغ ‌بودجه ‌را منتشرکنید

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال کرمانشاه در شماره روز شنبه 21 بهمن مطلبی را با عنوان 'شهرداری ‌و شورای‌ شهر! تفریغ ‌بودجه ‌را منتشر کنید' به قلم محمد حسین شیریان منتشر کرده است.

شنبه, بهمن 21, 1396 20:22
هت‌ تریکِ روحانی

هت‌ تریکِ روحانی

کرمانشاه- ایرنا- هفته نامه آوای کرمانشاه در شماره روز سه شنبه 17 بهمن 96 مطلبی را با عنوان 'هت‌ تریکِ روحانی' منتشر کرده است.

چهارشنبه, بهمن 18, 1396 8:2
استاد `ایرج‌ هندسی` صورتگر نقاش‌ وطن

استاد 'ایرج‌ هندسی' صورتگر نقاش‌ وطن

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقدحال چاپ کرمانشاه در شماره 562 روز سه شنبه 17 بهمن مطلبی را با عنوان استاد 'ایرج‌ هندسی' صورتگر نقاش‌ وطن به قلم محمدحسین شیریان منتشر کرده است.

سه شنبه, بهمن 17, 1396 9:18
ضرر 12 میلیاردی زباله گردها به شهرداری

ضرر 12 میلیاردی زباله گردها به شهرداری

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه باختر چاپ کرمانشاه در شماره روز شنبه 14 بهمن 96 مطلبی را با عنوان 'ضرر 12 میلیاردی زباله گردها به شهرداری' به قلم هادی نوروزی سردبیر این نشریه محلی منتشر کرده است.

شنبه, بهمن 14, 1396 8:49
ارتباط‌ مُختل ‌است عیب‌ کار‌ از ‌چیست!

ارتباط‌ مُختل ‌است عیب‌ کار‌ از ‌چیست!

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 560 روز سه شنبه دهم بهمن 96 مطلبی را با عنوان 'ارتباط‌ مُختل ‌است عیب‌ کار‌ از ‌چیست!' به قلم محمدحسین شیریان منتشر کرده است.

سه شنبه, بهمن 10, 1396 8:54
الزامات سازمانی و رسانه در عصر تعامل

الزامات سازمانی و رسانه در عصر تعامل

کرمانشاه- ایرنا- هفته نامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره این هفته مطلبی را با عنوان 'الزامات سازمانی و رسانه در عصر تعامل' به قلم محمد محسنی نسب منتشر کرده است.

دوشنبه, بهمن 09, 1396 8:36
نگذارید این چراغ خاموش شود

به بهانۀ برپایی سومین جشنوارۀ شعر کُردی کودک در ایوان غرب/

نگذارید این چراغ خاموش شود

کرمانشاه- ایرنا- هفته نامه صدای ‌آزادی در شمارۀ 516 این هفته خود مطلبی را با عنوان ' نگذارید این چراغ خاموش شود!' به قلم جلیل آهنگرنژاد صاحب امتیاز و مدیر مسئول این نشریه محلی منتشر کرده است.

چهارشنبه, بهمن 04, 1396 8:17
ضرورت حضور رسانه‌ها در دادگاه پرونده مکتب گلیم و گبه

ضرورت حضور رسانه‌ها در دادگاه پرونده مکتب گلیم و گبه

کرمانشاه- ایرنا- هفته نامه آوای کرمانشاه در شماره روز سه شنبه سوم بهمن ماه 96 مطلبی را با عنوان 'ضرورت حضور رسانه‌ها در دادگاه پرونده مکتب گلیم و گبه' منتشر کرده است.

سه شنبه, بهمن 03, 1396 11:21
ابتکاری نو  برای ایجاد اشتغال در کرمانشاه

ابتکاری نو برای ایجاد اشتغال در کرمانشاه

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه باختر چاپ کرمانشاه در شماره روز دوشنبه 2 بهمرن 96 مطلبی را با عنوان 'ابتکاری نو برای ایجاد اشتغال در کرمانشاه' به قلم هادی نوروزی منتشر کرده است.

دوشنبه, بهمن 02, 1396 8:50
گویش ‌‌زنده‌ی‌ فارسی‌ کرمانشاهی

گویش ‌‌زنده‌ی‌ فارسی‌ کرمانشاهی

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 557 مطلبی را با عنوان 'گویش ‌‌زنده‌ی‌ فارسی‌ کرمانشاهی' به قلم ثریا صفری منتشر کرده است.

یکشنبه, بهمن 01, 1396 9:5
اما و اگرهای منطقه آزاد تجاری قصرشیرین

اما و اگرهای منطقه آزاد تجاری قصرشیرین

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه باختر چاپ کرمانشاه در شماره 2592 روز چهارشنبه 27 دی ماه 96 مطلبی را با عنوان 'اما و اگرهای منطقه آزاد تجاری قصرشیرین' به قلم هادی نوروزی سردبیر این نشریه محلی منتشر کرده است.

پنجشنبه, دی 28, 1396 9:20
جای خالی تدریس موسیقی مقامی در دانشگاه فرهنگ و هنر

جای خالی تدریس موسیقی مقامی در دانشگاه فرهنگ و هنر

کرمانشاه- ایرنا- هفته نامه صدای آزادی چاپ کرمانشاه در شماره 514 این هفته مطلبی را با عنوان 'جای خالی تدریس مقامی در دانشگاه فرهنگ و هنر' به قلم ساسان صوفی زاده منتشر کرده است.

چهارشنبه, دی 27, 1396 8:9
هفته نامه شهر من: برج‌های ‌پیزا!

هفته نامه شهر من: برج‌های ‌پیزا!

کرمانشاه- ایرنا- هفته نامه شهر من چاپ کرمانشاه در شماره 41 روز دوشنبه 25 دی ماه 96 مطلبی را با عنوان 'برج های پیزا!' به قلم امیرپویا قدسی سردبیر این نشریه محلی منتشر کرده است.

سه شنبه, دی 26, 1396 10:53
شب های شلوغ اورژانس های کرمانشاه

شب های شلوغ اورژانس های کرمانشاه

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه باختر چاپ کرمانشاه سرمقاله شماره 2591 روز سه شنبه 26 دی ماه 96 را به 'شب های شلوغ اورژانس های کرمانشاه' به قلم هادی نوروزی سردبیر این نشریه محلی اختصاص داده است.

سه شنبه, دی 26, 1396 8:51
روزنامه نقد حال: تو‌ نباید ‌این‌ را ‌بفهمی!

روزنامه نقد حال: تو‌ نباید ‌این‌ را ‌بفهمی!

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره جدید خود مطلبی را با عنوان 'تو‌ نباید ‌این‌ را ‌بفهمی!' به قلم محمدحسین شیریان منتشر کرده است.

دوشنبه, دی 25, 1396 21:25
روزنامه باختر: وقتی آستانه تحمل پایین است!

روزنامه باختر: وقتی آستانه تحمل پایین است!

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه باختر چاپ کرمانشاه در شماره 2589 روز یکشنبه 24 دی ماه مطلبی را با عنوان 'وقتی آستانه تحمل پایین است!' به قلم هادی نوروزی سردبیر این نشریه محلی منتشر کرده است.

یکشنبه, دی 24, 1396 9:0
فرشته‌ یا ‌شیطان!

فرشته‌ یا ‌شیطان!

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 555 روز شنبه 23 دی ماه 96 مطلبی را با عنوان 'فرشته‌ یا ‌شیطان!' به قلم غلامرضا نوری علا مدیر مسئول و صاحب امتیاز این نشریه محلی منتشر کرده است.

شنبه, دی 23, 1396 0:24
آموزش جامعه تنها راه پایداری بازار گردشگری کرمانشاه 2020

آموزش جامعه تنها راه پایداری بازار گردشگری کرمانشاه 2020

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه باختر چاپ کرمانشاه در شماره جدید خود مطلبی را با عنوان گآموزش جامعه تنها راه پایداری بازار گردشگری کرمانشاه 2020 ' منتشر کرده است.

دوشنبه, دی 11, 1396 10:22
روزنامه نقد حال: ادبیات ‌و‌ زندگی‌ ما!

روزنامه نقد حال: ادبیات ‌و‌ زندگی‌ ما!

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 551 نهم دی ماه 96 مطلبی را با عنوان ' ادبیات و زندگی ما! ' به قلم محمدحسین شیریان منتشر کرده است.

شنبه, دی 09, 1396 11:27
روزنامه باختر: اما و اگرهای استمهال تسهیلات بانکی در کرمانشاه

روزنامه باختر: اما و اگرهای استمهال تسهیلات بانکی در کرمانشاه

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه باختر چاپ کرمانشاه در شماره جدید خود مطلبی را با عنوان 'اما و اگرهای استمهال تسهیلات بانکی در کرمانشاه' به قلم هادی نوروزی منتشر کرده است.

دوشنبه, دی 04, 1396 12:47
حرف و حدیث هایی درباره کانکس ها

حرف و حدیث هایی درباره کانکس ها

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه باختر چاپ کرمانشاه در شماره جدید خود مطلبی را با عنوان 'حرف و حدیث هایی درباره کانکس ها' به قلم مجوچهر نجمایی منتشر کرده است.

شنبه, آذر 25, 1396 9:17
صفحه 1 از 9 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | بعدی >

بیشتر ...