ساعت 21 روز 21 تلخ

ساعت 21 روز 21 تلخ

روزنامه باختر چاپ کرمانشاه در شماره 2774 روز دوشنبه 21 آبان به مناسبت اولین سالگرد زلزله 7.3 ریشتری ازگله مطلبی را با عنوان «ساعت 21 روز 21 تلخ» به قلم دکتر محمود رضا مرادی رییس دانشگاه علوم منتشر کرده است.

دوشنبه, آبان 21, 1397 9:18
فرصت توسعه را از اورامانات نگیرید

فرصت توسعه را از اورامانات نگیرید

هفته نامه «میلکان» چاپ کرمانشاه در شماره 44 روز دوشنبه 14 آبان مطلبی را با عنوان «فرصت توسعه را از اورامانات نگیرید» به قلم مهدی خالوندی منتشر کرده است.

سه شنبه, آبان 15, 1397 11:12
تن ‌مجروح‌ بیستون ‌پس ‌از‌«صخره نوردی»

تن ‌مجروح‌ بیستون ‌پس ‌از‌«صخره نوردی»

هفته نامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 624 روز شنبه 12 آبان 97 مطلبی را با عنوان «تن ‌مجروح‌ بیستون ‌پس ‌از صخره نوردی» به قلم محمدحسین شیریان منتشر کرده است.

یکشنبه, آبان 13, 1397 14:16
سوزنی به اهالی رسانه؛ جوالدوزی به دیگران

سوزنی به اهالی رسانه؛ جوالدوزی به دیگران

هفته نامه «آوای کرمانشاه» در شماره 1412 هفته جاری مطلبی را با عنوان «سوزنی به اهالی رسانه؛ جوالدوزی به دیگران» منتشر کرده است.

جمعه, آبان 11, 1397 16:36
محمد تقی‌ خسروی‌ ورزشکار و روزنامه‌نگار پیشرو

محمد تقی‌ خسروی‌ ورزشکار و روزنامه‌نگار پیشرو

روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 623 روز شنبه پنجم آبان 97 مطلبی را با عنوان «محمد تقی‌ خسروی‌ ورزشکار و روزنامه‌نگار پیشرو» به قلم محمد حسین شیریان منتشر کرده است.

یکشنبه, آبان 06, 1397 8:53
هنوز هیچ

هنوز هیچ

هفته نامه «شهر من» چاپ کرمانشاه در شماره 54 روز دوشنبه هفته جاری مطلبی را با عنوان « هنوز هیچ » در باره غرق شدن یک کودک سه ساله در رودخانه «چم بشیر» به قلم بنفشه رضایی منتشر کرده و عنوان کرده است: با گذشت 6 ماه‌ از این حادثه هنوز این رودخانه ‌ایمن‌‌ سازی‌ نشده ‌است.

پنجشنبه, آبان 03, 1397 20:16
چرا مرزها برای کرمانشاه توسعه آفرین نیستند

چرا مرزها برای کرمانشاه توسعه آفرین نیستند

هفته نامه «میلکان» چاپ کرمانشاه در شماره 72 روز چهارشنبه 2 آبان 97 مطلبی را با عنوان «چرا مرزها برای کرمانشاه توسعه آفرین نیستند» به قلم بهزاد خالوندی منتشر کرده است.

پنجشنبه, آبان 03, 1397 11:2
از ادمونتون کانادا تا جلوخان کرمانشاه

از ادمونتون کانادا تا جلوخان کرمانشاه

هفته نامه آوای کرمانشاه در شماره 1411 روز سه شنبه یکم آبان 97 مصاحبه خبرنگاران این نشریه محلی را با محمدحسین و محمدحسن محبی 2 تن از کشتی گیران بنام کشور و استان کرمانشاه منتشر کرده است.

سه شنبه, آبان 01, 1397 10:20
پایان یک کابوس

پایان یک کابوس

روزنامه باختر چاپ کرمانشاه در شماره 2762 روز دوشنبه 30 مهر 97 مطلبی را با عنوان «پایان یک کابوس» به قلم فریبرز نجفی مهر منتشر کرده است.

دوشنبه, مهر 30, 1397 23:48
ما و جنگل‌های زاگرس

ما و جنگل‌های زاگرس

هفته نامه آوای کرمانشاه در شماره 1410 روز سه شنبه 24 مهر 97 مطلبی را با عنوان «ما و جنگل‌های زاگرس» منتشر کرده است.

سه شنبه, مهر 24, 1397 13:34
این ‌همه ‌آشفتگی

این ‌همه ‌آشفتگی

روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 619 روز شنبه 21 مهر 97 مطلبی را با عنوان «این ‌همه ‌آشفتگی...!» به قلم غلامرضا نوری علا منتشر کرده است.

شنبه, مهر 21, 1397 10:39
کرمانشاه شهری با حاشیه نشینی گسترده

کرمانشاه شهری با حاشیه نشینی گسترده

هفته نامه «کرمانشاه امروز» در شماره 19 روز پنجشنبه 19 مهر 97 مطلبی را با عنوان «کرمانشاه شهری با حاشیه نشینی گسترده» به قلم وحید نیشابوری منتشر کرده است.

جمعه, مهر 20, 1397 12:9
فلسفه پیاده روی اربعین چیست؟

فلسفه پیاده روی اربعین چیست؟

هفته نامه پویندگان غرب چاپ کرمانشاه در شماره 43 روز دوشنبه 16 مهر 97 مطلبی را با عنوان «فلسفه پیاده روی اربعین چیست؟» به قلم «منیر دشتی» منتشر کرده است.

چهارشنبه, مهر 18, 1397 9:41
داشته هایمان را از دست ندهیم

داشته هایمان را از دست ندهیم

روزنامه باختر چاپ کرمانشاه در شماره 2752 روز دوشنبه 16 مهر 97 مطلبی را با عنوان «داشته هایمان را از دست ندهیم» به قلم فریبرز نجفی مهر منتشر کرده است.

سه شنبه, مهر 17, 1397 12:39
کرمانشاه چشم انتظار بازگشایی مرز خسروی

کرمانشاه چشم انتظار بازگشایی مرز خسروی

هفته نامه کرمانشاه امروز در شماره 18 روز پنجشنبه 12 مهر 97 مطلبی را با عنوان «کرمانشاه چشم انتظار بازگشایی مرز خسروی» به قلم وحید نیشابوری منتشر کرده است.

جمعه, مهر 13, 1397 17:29
شورای شهر کرمانشاه و چالش فقدان کارکرد

شورای شهر کرمانشاه و چالش فقدان کارکرد

هفته نامه «آوای کرمانشاه» در شماره 1408 روز سه شنبه دهم مهر 97 مطلبی را با عنوان «شورای شهر کرمانشاه و چالش فقدان کارکرد» منتشر کرده است.

چهارشنبه, مهر 11, 1397 14:5
«آبستراکسیون» شورا؛ علیه ‌مردم ‌شهر

«آبستراکسیون» شورا؛ علیه ‌مردم ‌شهر

روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 616 روز سه شنبه دهم مهر97 مطلبی را باعنوان «آبستراکسیون» شورا؛ علیه ‌مردم ‌شهربه قلم محمدحسین شیریان منتشر کرده است.

چهارشنبه, مهر 11, 1397 12:17
عشایر کرمانشاه در خطر ورشکستگی

عشایر کرمانشاه در خطر ورشکستگی

روزنامه باختر چاپ کرمانشاه در شماره 2741 روز یکشنبه اول مهر ماه 97 مطلبی را با عنوان «عشایر کرمانشاه در خطر ورشکستگی» به قلم بهزاد خالوندی منتشر کرده است.

یکشنبه, مهر 01, 1397 11:3
مرکزیت راه آهن غرب کشور حق کرمانشاه است

مرکزیت راه آهن غرب کشور حق کرمانشاه است

هفته نامه کرمانشاه امروز در شماره 17 روز سه شنبه 27 شهریور ماه 97 مطلبی را با عنوان «مرکزیت راه آهن غرب کشور حق کرمانشاه است» به قلم وحید نیشابوری منتشر کرده است.

پنجشنبه, شهریور 29, 1397 13:57
زلزله سرپل ‌ذهاب و بازار داغ شایعه

زلزله سرپل ‌ذهاب و بازار داغ شایعه

هفته نامه آوای کرمانشاه در شماره 1406 روز سه شنبه 27 شهریور ماه 97 مطلبی را با عنوان «زلزله سرپل ‌ذهاب و بازار داغ شایعه» منتشر کرده است.

چهارشنبه, شهریور 28, 1397 7:33
رسیدن به توسعه، گفتمان می خواهد

رسیدن به توسعه، گفتمان می خواهد

هفته نامه میلکان چاپ کرمانشاه در شماره 68 روز چهارشنبه 21 شهریور ماه 97 مطلبی را با عنوان «رسیدن به توسعه، گفتمان می خواهد» به قلم بهزاد خالوندی منتشر کرده است.

پنجشنبه, شهریور 22, 1397 9:59
دفاع ‌از‌مطبوعات؛ ‌همیشه

دفاع ‌از‌مطبوعات؛ ‌همیشه

روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 611 روز سه شنبه 20 شهریور 97 مطلبی را با عنوان 'دفاع ‌از‌مطبوعات؛ ‌همیشه' به قلم محمدحسین شیریان منتشر کرده است.

چهارشنبه, شهریور 21, 1397 9:36
دستمزد کارگران را افزایش دهید

دستمزد کارگران را افزایش دهید

روزنامه باختر چاپ کرمانشاه در شماره 2733 روز دوشنبه 19 شهریورماه 97 مطلبی را با عنوان 'دستمزد کارگران را افزایش دهید' به قلم هادی نوروزی منتشر کرده است.

دوشنبه, شهریور 19, 1397 9:58
شیر بی یال و دم و اشکم که دید؟

شیر بی یال و دم و اشکم که دید؟

هفته نامه پویندگان غرب چاپ کرمانشاه در شماره 41 این هفته در باره پروژه قطار شهری مطلبی را با عنوان ' شیر بی یال و دم و اشکم که دید؟' به قلم منیر دشتی منتشر کرده است.

دوشنبه, شهریور 12, 1397 8:25
جنسِ کرمانشاهی ناکامی کیانوش

جنسِ کرمانشاهی ناکامی کیانوش

هفته‌نامه آوای کرمانشاه، در شماره 1403 روز سه شنبه 6 شهریورماه 97 مطلبی را با عنوان 'جنسِ کرمانشاهی ناکامی کیانوش' منتشر کرده است.

چهارشنبه, شهریور 07, 1397 19:56
صفحه 1 از 12 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | بعدی >

بیشتر ...