سرزمین‌ زخم‌ها، ‌سرت‌سلامت!

سرزمین‌ زخم‌ها، ‌سرت‌سلامت!

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 539 بیست و سوم آبان ماه 96 مطلبی را با موضوع' سرزمین‌زخم‌ها،‌ سرت‌ سلامت! ' به قلم غلامرضا نوری‌علا مدیر مسئول این نشریه چاپ کرده است.

چهارشنبه, آبان 24, 1396 15:9
بوم‌ گردی ‌فراموش ‌شده!

بوم‌ گردی ‌فراموش ‌شده!

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 538 مطلبی را با عنوان 'بوم‌ گردی ‌فراموش ‌شده!' به قلم محمدحسین شیریان منتشر کرده است.

یکشنبه, آبان 21, 1396 10:59
استراتژی آینده ی اصلاح طلبان کرمانشاه

استراتژی آینده ی اصلاح طلبان کرمانشاه

کرمانشاه- ایرنا- هفته نامه غرب چاپ کرمانشاه در شماره جدید خود مطلبی را با عنوان 'استراتژی آینده ی اصلاح طلبان کرمانشاه' به قلم بابک صادقی سردبیر این نشریه محلی منتشر کرده است.

شنبه, آبان 20, 1396 11:8
اقتصاد مقاومتی فقط یک شعار نیست

اقتصاد مقاومتی فقط یک شعار نیست

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه باختر چاپ کرمانشاه در شماره 2546 مطلبی را با عنوان 'اقتصاد مقاومتی فقط یک شعار نیست' به قلم هادی نوروزی منتشر کرده است.

شنبه, آبان 20, 1396 9:21
لایحه ‌نظام ‌رسانه‌ای؛« تنبیه ‌اهل ‌قلم»!

لایحه ‌نظام ‌رسانه‌ای؛« تنبیه ‌اهل ‌قلم»!

کرمانشا- ایرنا- روزنامه نقد چاپ کرمانشاه در شماره 537 مطلبی را با عنوان 'لایحه ‌نظام ‌رسانه‌ای؛« تنبیه ‌اهل ‌قلم»!' به قلم محمد حسین شیریان نویسنده کتاب تاریخ مطبوعات استان کرمانشاه منتشر کرده است.

چهارشنبه, آبان 17, 1396 13:57
دل پُرخون هوا معضلی تازه برای اجتماع

دل پُرخون هوا معضلی تازه برای اجتماع

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه باختر چاپ کرمانشاه در شماره 2545 روز سه شنبه 16 مهر 96 مطلبی را با عنوان 'دل پُرخون هوا معضلی تازه برای اجتماع' منتشر کرده است.

چهارشنبه, آبان 17, 1396 9:32
نظامِ‌ ‌رسانه‌ای، مثل‌ نظامِ ‌پزشکی!

نظامِ‌ ‌رسانه‌ای، مثل‌ نظامِ ‌پزشکی!

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 537 روز سه شنبه شانزدهم آبان مطلبی را با عنوان 'نظامِ‌ ‌رسانه‌ای، مثل‌ نظامِ ‌پزشکی!' به قلم غلامرضا نوری علاء صاحب امتیاز و مدیر مسئول این نشریه منتشر کرده است.

سه شنبه, آبان 16, 1396 10:18
دولت و توسعه کارآفرینی

دولت و توسعه کارآفرینی

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه باختر چاپ کرمانشاه در شماره 2 هزار و 543 چهاردهم آبان ماه 96 مطلبی را با موضوع ' دولت و توسعه کارآفرینی' به قلم دکتر فرزاد میرزایی قلعه مدرس دانشگاه منتشر کرده است.

دوشنبه, آبان 15, 1396 12:28
ازچاهِ ‌آب‌ تا خشکسالی!

ازچاهِ ‌آب‌ تا خشکسالی!

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 536 سیزدهم آبان مطلبی را با عنوان 'از چاه ِ‌آب ‌تا خشکسالی!' به قلم محمدحسین شیریان منتشر کرده است.

یکشنبه, آبان 14, 1396 12:40
رها‌ شده‌ در غبار!

رها‌ شده‌ در غبار!

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 536 سیزدهم آبام ماه 96 مطلبی را با موضوع 'در‌هجوم‌ ریزگردهای ‌ترکی‌ و عربی؛/ رها شده در غبار!'منتشر کرده است.

شنبه, آبان 13, 1396 9:38
آقای ‌استاندار، چگونه‌ اشتغال ‌ایجاد می‌کنید؟

آقای ‌استاندار، چگونه‌ اشتغال ‌ایجاد می‌کنید؟

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 534 مطلبی را با عنوان 'آقای ‌استاندار، چگونه‌ اشتغال ‌ایجاد می‌کنید؟' به قلم محمدحسین شیریان منتشر کرده است.

دوشنبه, آبان 08, 1396 9:26
حس تعلق به کرمانشاه و مهاجرت نخبگان

حس تعلق به کرمانشاه و مهاجرت نخبگان

کرمانشاه- ایرنا- هفته نامه آوای کرمانشاه سرمقاله این فهته خود با با این عنوان 'حس تعلق به کرمانشاه و مهاجرت نخبگان' منتشر کرده است.

چهارشنبه, آبان 03, 1396 8:52
#هیچکس_تماشاچی_نباشد‼️

یک مفهوم، چند سوال/

#هیچکس_تماشاچی_نباشد‼️

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره روز سه شنبه دوم آبان 96 مطلبی را با عنوان #هیچکس_تماشاچی_نباشد‼️ به قلم محمد محسنی نسب منتشر کرده است.

سه شنبه, آبان 02, 1396 15:31
فرهنگ‌ کلید تغییر

فرهنگ‌ کلید تغییر

کرمانشاه- ایرنا- هفته نامه 'شهرمن' چاپ کرمانشاه در شمار جدید این هفته مطلبی را با عنوان 'فرهنگ کلید تغییر' به قلم امیرپویا قدسی منتشر کرده است.

سه شنبه, آبان 02, 1396 8:7
سخنی با استاندار محترم

سخنی با استاندار محترم

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه باختر چاپ کرمانشاه در شماره 2533 روز شنبه سی ام مهر ماه مطلبی را با عنوان 'سخنی با استاندار محترم ' به نقل از جلال مهدوی نیا جانباز جنگ تحمیلی منتشر کرده است.

دوشنبه, آبان 01, 1396 9:25
باهم‌ حرف ‌بزنیم!

باهم‌ حرف ‌بزنیم!

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 532 بیست و نهم مهر ماه 96 مطلبی را با موضوع 'با هم حرف بزنیم' به قلم ثریا صفری منتشر کرده است.

شنبه, مهر 29, 1396 9:37
بدنام کردن کالای ایرانی خیانت به هویت ملی

بدنام کردن کالای ایرانی خیانت به هویت ملی

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه باختر چاپ کرمانشاه در شماره 2 هزار و 531 بیست و ششم مهر ماه 96 مطلبی را با موضوع ' بد نام کردن کالای ایرانی خیانت به هویت ملی ' منتشر کرده است.

پنجشنبه, مهر 27, 1396 17:37
تقویت همبستگی ملی؛ نتیجه لفاظی‌های ترامپ

تقویت همبستگی ملی؛ نتیجه لفاظی‌های ترامپ

کرمانشاه- ایرنا- هفته نامه آوای کرمانشاه در شماره این هفته مطلبی را با عنوان 'تقویت همبستگی ملی؛ نتیجه لفاظی‌های ترامپ' منتشر کرده است.

سه شنبه, مهر 25, 1396 8:30
`حافظ` های ‌زمان‌ ما

'حافظ' های ‌زمان‌ ما

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 529 مطلبی را با عنوان 'حافظ' های‌ زمان ‌ما به قلم ثریا صفری منتشر کرده است.

پنجشنبه, مهر 20, 1396 8:34
آنگاه که درختان در مقابل «آز» زانو می زنند رودخانه در برابر «طمع» راه کج می کند

آنگاه که درختان در مقابل «آز» زانو می زنند رودخانه در برابر «طمع» راه کج می کند

کرمانشاه - ایرنا - روزنامه باختر چاپ کرمانشاه در شماره 2 هزار و 523 شانزدهم مهر ماه 96 مطلبی با عنوان' آنگاه که درختان در مقابل «آز» زانو می زنند رودخانه در برابر «طمع» راه کج می کند به قلم محمد پارسی مهر کارشناس ارزیابی و آمایش سرزمین منتشر کرده است.

دوشنبه, مهر 17, 1396 8:53
تکیه‌ می‌ریزد!

تکیه‌ می‌ریزد!

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 527 یازدهم مهر ماه 96 مطلبی را با عنوان' تکیه‌ می‌ریزد!' به قلم داود نوری‌علا منتشر کرده است.

سه شنبه, مهر 11, 1396 10:12
کرمانشاه هفتمین شهر حاشیه نشین

کرمانشاه هفتمین شهر حاشیه نشین

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه باختر چاپ کرمانشاه در شماره 2519 دهم مهر ماه 96 مطلبی را با عنوان 'کرمانشاه هفتمین شهر حاشیه نشین' به قلم منوچهر نجمایی منتشر کرده است.

سه شنبه, مهر 11, 1396 8:34
این ساز از اعماق تاریخ آمده و بار مهمی از هویت فرهنگی ما را طی قرن ها بدوش کشیده است

علیرضا فیض بشی پور، آهنگساز در گفتگو با صدای آزادی:

این ساز از اعماق تاریخ آمده و بار مهمی از هویت فرهنگی ما را طی قرن ها بدوش کشیده است

کرمانشاه- ایرنا- هفته نامه 'صدای آزادی' چاپ کرمانشاه در شماره جدید خود مصاحبه 'فرهاد کریمی' خبرنگار این نشریه را با 'علیرضا فیض بشی پور' آهنگ ساز و استاد برجسته تنبور منتشر کرده است.

دوشنبه, مهر 10, 1396 9:1
به بهانه هفته دفاع مقدس/ هیچ کس در جنایت به پای صدام نمی‌رسد

به بهانه هفته دفاع مقدس/ هیچ کس در جنایت به پای صدام نمی‌رسد

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه باختر در شماره 2516 سوم مهرماه 96 مطلبی را با عنوان 'هیچ کس در جنایت به پای صدام نمی‌رسد' به بهانه هفته دفاع مقدس منتشر کرده است.

سه شنبه, مهر 04, 1396 10:58
کتاب‌ مدارس‌ راهگشای‌ زندگی‌ نیست!

کتاب‌ مدارس‌ راهگشای‌ زندگی‌ نیست!

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 525 یکم مهر ماه 96 مطلبی را با موضوع 'کتاب مدارس راهگشاری زندگی نیست' به قلم محمدحسین شیریان منتشر کرده است.

یکشنبه, مهر 02, 1396 8:49

بیشتر ...