کار جمعی برای توسعه کرمانشاه

کار جمعی برای توسعه کرمانشاه

هفته نامه میلکان چاپ کرمانشاه در شماره 59 هفته اول خرداد مطلبی را با عنوان 'کار جمعی برای توسعه کرمانشاه' به قلم مهدی خالوندی منتشر کرده است.

چهارشنبه, خرداد 02, 1397 14:30
رنج‌ نام‌آوران ‌فراموش‌ شده!

رنج‌ نام‌آوران ‌فراموش‌ شده!

روزنامه 'نقد حال' چاپ کرمانشاه در شماره 583 روز شنبه 29 اردیبهشت 97 مطلبی را با عنوان 'رنج‌ نام‌آوران ‌فراموش‌ شده!' به قلم محمدحسین شیریان منتشر کرده است.

یکشنبه, اردیبهشت 30, 1397 9:22
از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در `گاراژ`

از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در 'گاراژ'

کرمانشاه - ایرنا - روزنامه باختر چاپ کرمانشاه در شماره 2655 روز سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 97 مطلبی را با عنوان از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در 'گاراژ' به قلم هادی نوروزی منتشر کرده است.

چهارشنبه, اردیبهشت 26, 1397 11:35
ضعف شدید فرهنگ کار در کرمانشاه

ضعف شدید فرهنگ کار در کرمانشاه

کرمانشاه - ایرنا - روزنامه باختر چاپ کرمانشاه در شماره 2649 روز دوشنبه 17 اردیبهشت 97 مطلبی را با عنوان 'ضعف شدید فرهنگ کار در کرمانشاه' به قلم هادی نوروزی منتشر کرده است.

سه شنبه, اردیبهشت 18, 1397 12:53
یار مهربانم!

یار مهربانم!

کرمانشاه - ایرنا - روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 579 روز شنبه پانزدهم اردیبهشت ماه 97 مطلبی را با عنوان 'یارمهربانم!' به قلم ثریا صفری منتشر کرده است.

شنبه, اردیبهشت 15, 1397 8:12
ضرورت توجه به موضوع همبستگی ملی

ضرورت توجه به موضوع همبستگی ملی

کرمانشاه - ایرنا - هفته نامه آوای کرمانشاه در شماره 1387روز سه شنبه یازدهم اردیبهشت مطلبی را با عنوان 'ضرورت توجه به موضوع همبستگی ملی' منتشر کرده است.

چهارشنبه, اردیبهشت 12, 1397 9:7
سوگ‌«سوگند»در«چم‌بشیر»

سوگ‌«سوگند»در«چم‌بشیر»

کرمانشاه - ایرنا - روزنامه نقد چاپ کرمانشاه در شماره روز سه شنبه یازدهم اردیبهشت 97 مطلبی را با عنوان سوگ‌ 'سوگند' در'چم ‌بشیر' به قلم محمد حسین شیریان منتشر کرده است.

سه شنبه, اردیبهشت 11, 1397 9:23
هویت جعلی!

هویت جعلی!

کرمانشاه - ایرنا - روزنامه باختر چاپ کرمانشاه در شماره 2645 روز دوشنبه دهم اردیبهشت 97 مطلبی را با عنوان 'هویت جعلی!' به قلم هادی نوروزی منتشر کرده است.

دوشنبه, اردیبهشت 10, 1397 8:53
راهی طولانی تا آبادانی

راهی طولانی تا آبادانی

کرمانشاه - ایرنا - هفته نامه 'شهرمن' چاپ کرمانشاه در شماره 45 روز سه شنبه چهارم اردیبهشت 96 مطلبی را با عنوان 'راهی طولانی تا آبادانی' به قلم امیرپویا قدسی منتشر کرده است.

چهارشنبه, اردیبهشت 05, 1397 9:30
جنجال آرایشگر سرپل ذهابی

جنجال آرایشگر سرپل ذهابی

کرمانشاه - ایرنا - هفته نامه آوای کرمانشاه در شماره روز سه شنبه چهارم اردیبهشت 97 مطلبی را با عنوان 'جنجال آرایشگر سرپل ذهابی' منتشر کرده است.

سه شنبه, اردیبهشت 04, 1397 9:6
آمار درمانی بیکاری

آمار درمانی بیکاری

کرمانشاه - ایرنا - هفته نامه میلکان چاپ کرمانشاه در شماره این هفته مطلبی را با عنوان 'آمار درمانی بیکاری' به قلم مهدی خالوندی منتشر کرده است.

چهارشنبه, فروردين 29, 1397 17:56
بلوار خاطره‌انگیز تاق‌ بستان

بلوار خاطره‌انگیز تاق‌ بستان

کرمانشاه - ایرنا - روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 574 روز سه شنبه 28 فروردین 97 مطلبی را با عنوان 'بلوار خاطره‌انگیز تاق‌ بستان' به قلم محمدحسین شیریان منتشر کرده است.

سه شنبه, فروردين 28, 1397 8:56
گلیم و گبه‌ای‌ها چشم انتظارند

گلیم و گبه‌ای‌ها چشم انتظارند

کرمانشاه - ایرنا - روزنامه باختر چاپ کرمانشاه در شماره 2634 روز شنبه 26 فروردین مطلبی را با عنوان 'گلیم و گبه‌ای‌ها چشم انتظارند' به قلم هادی نوروزی منتشر کرده است.

یکشنبه, فروردين 26, 1397 9:11
ادبیات چیزی غیر از زندگی مردم نیست

ادبیات چیزی غیر از زندگی مردم نیست

کرمانشاه - ایرنا - روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره جدید خود مصاحبه اختصاصی این نشریه محلی را با عبدالحسین ظاهری نمایشنامه نویس با عنوان ' ادبیات چیزی غیر از زندگی مردم نیست' منتشر کرده است.

پنجشنبه, فروردين 23, 1397 9:37
کالای کرمانشاهی می‌خریم

کالای کرمانشاهی می‌خریم

کرمانشاه - ایرنا - هفته نامه 'میلکان' چاپ کرمانشاه در شماره 14 روز سه شنبه 21 فروردین 97 مطلبی را با عنوان 'کالای کرمانشاهی می‌خریم' به قلم عبدالله مرادی مدیرمسئول این نشریه محلی منتشر کرده است.

چهارشنبه, فروردين 22, 1397 8:37
هوای ‌تازه!

هوای ‌تازه!

کرمانشاه - ایرنا - روزنامه 'نقد حال' چاپ کرمانشاه در اولین شماره سال 97 مطلبی را با عنوان 'هوای تازه' به قلم رسول صفری منتشر کرده است.

یکشنبه, فروردين 19, 1397 8:24
حمایت از کالای ایرانی، ضرورتی برای توسعه پایدار

حمایت از کالای ایرانی، ضرورتی برای توسعه پایدار

کرمانشاه - ایرنا - روزنامه باختر در اولین شماره سال 97 در روز شنبه 18 فروردین مطلبی را با عنوان 'حمایت از کالای ایرانی، ضرورتی برای توسعه پایدار' به قلم هادی نوروزی سردبیر این نشریه محلی منتشر کرده است.

شنبه, فروردين 18, 1397 8:44
حلبچه زخمی بر پیکر بشریت

حلبچه زخمی بر پیکر بشریت

کرمانشاه- ایرنا- هفته نامه صدای آزادی چاپ کرمانشاه در شماره 520 این هفته مطلبی را با عنوان 'حلبچه زخمی بر پیکر بشریت' به قلم سیدعلاالدین حیدری منتشر کرده است.

شنبه, اسفند 26, 1396 9:3
«وطن»همان‌ مادر‌است!

«وطن»همان‌ مادر‌است!

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 571 مطلبی را با عنوان «وطن»همان‌ مادر‌است! به قلم محمدحسین شیریان منتشر کرده است.

پنجشنبه, اسفند 24, 1396 9:21
همایش ثبت ملی زبان لکی در هرسین برگزار شد

همایش ثبت ملی زبان لکی در هرسین برگزار شد

کرمانشاه- ایرنا- هفته نامه آوای کرمانشاه در شماره 1383 روز دوشنبه 21 اسفند 96 گزارشی از همایش ثبت ملی زبان لکی با عنوان از 'خاور تا باختر' منتشر کرده است.

سه شنبه, اسفند 22, 1396 8:28
هر کرمانشاهی یک نهال

هر کرمانشاهی یک نهال

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه باختر چاپ کرمانشاه در شماره 2623 روز پنجشنبه 17 اسفند 96 مطلبی را با عنوان 'هر کرمانشاهی یک نهال' به قلم هادی نوروزی منتشر کرده است.

جمعه, اسفند 18, 1396 7:55
تئاتر کرمانشاه ‌لاغر، مردنی ‌و ضعیف‌ است!

تئاتر کرمانشاه ‌لاغر، مردنی ‌و ضعیف‌ است!

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقدحال چاپ کرمانشاه در شماره 568 روز شنبه 12 اسفند 96 مصاحبه خبرنگاران این نشریه محلی را با 'عباس بنی عامریان' پیشکسوت تئاتر استان منتشر کرده است.

یکشنبه, اسفند 13, 1396 8:57
مسکن، «مُسکن» می خواهد!

مسکن، «مُسکن» می خواهد!

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه باختر چاپ کرمانشاه در شماره 2616 روز دوشنبه هشتم اسفند 96 مطلبی را با عنوان 'مسکن، «مُسکن» می خواهد!' به قلم هادی نوروزی سردبیر این نشریه محلی منتشر کرده است.

دوشنبه, اسفند 07, 1396 8:23
پهلوانان‌ قدیم‌‌ ولمُپنیسم‌ جدید!

پهلوانان‌ قدیم‌‌ ولمُپنیسم‌ جدید!

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره جدید خود مطلبی را با عنوان 'پهلوانان‌ قدیم‌‌ و لمُپنیسم‌ جدید!' به قلم محمدحسین شیریان منتشر کرده است.

دوشنبه, بهمن 30, 1396 11:12
دنیا خالی ‌ازآدم‌های ‌خوب‌ نیست!

دنیا خالی ‌ازآدم‌های ‌خوب‌ نیست!

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در آخرین شماره خود مطلبی را با عنوان 'دنیا خالی ‌ازآدم‌های ‌خوب‌ نیست!' به قلم ثریا صفری منتشر کرده است.

شنبه, بهمن 28, 1396 8:19
صفحه 1 از 10 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | بعدی >

بیشتر ...