هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

کلان شهری کرمانشاه؛ مزایا و بایسته ها

روزنامه باختر چاپ کرمانشاه در شماره 2837 روز شنبه 27 بهمن 97 مطلبی را با عنوان «کلان شهری کرمانشاه؛ مزایا و بایسته ها» به قلم «سعید زارع صفا» منتشر کرده است.

در این یادداشت آمده است: هفته گذشته در ابلاغیه ای از سوی وزیر کشور شهر کرمانشاه بطور رسمی در مجموعه کلان شهرهای کشور قرار گرفت. هر چند پیش از این نیز کرمانشاه به عنوان تنها کلان شهرغرب کشور شمرده می شد اما عنوان بیشتر از یک پیشینه اسمی نبود و دست کرمانشاه از مواهب و مزایای کلان شهری خالی مانده بود.
اکنون که پس از سالها انتظار، نام کرمانشاه بطور رسمی در کنار هشت کلان شهر کشور قرار گرفته می توان امیدوار به بهره گیری و استفاده از فرصت ها و ظرفیت های این جایگاه برای رشد و توسعه شهر و استان بود.
از این رو می توان کلان شهری را به عنوان فرصتی برای اعتلای نام کرمانشاه و بازیابی جایگاه واقعی بزرگترین شهر در غرب کشور دانست و به آن چشم امیدواری داشت.
کلان شهر شدن کرمانشاه در ابتدا با خود امتیازات و مزایایی بهمراه دارد که در صورت تلاش و پیگیری در جذب، می تواند نقش تقویت کننده و افزاینده نیروی استان برای جهش در مسیر توسعه باشد. از جمله آن امتیازات و فرصت هایی است که در قانون برنامه ششم توسعه مشمول کلان شهرها می شود.
بهره گیری از اعتبارات و بودجه ملی با استفاده از ظرفیت قانونی کلان شهری، بهره گیری از اعتبارات ویژه ایجاد زیرساخت های حمل و نقل ریلی و توسعه ناوگان حمل و نقل جاده ای، اهتمام بیشتر به آموزش شهروندان در رعایت حقوق همزیستی و الزامات شهرنشینی، اهتمام بیشتر به روند ساخت و سازها و مبلمان شهری و ایجاد رابطه فراملی و بین المللی با کلان شهرهای پیشرفته و صاحب نام در دنیا برای استفاده از تجربیات دیگر کشورها و ارتقای سطح مدیریت شهری و سلایق در تصمیم گیری ها و انتخاب ها، از جمله مهم ترین و برجسته ترین مزایا و مواهب عنوان کلان شهری است که از روز گذشته به کرمانشاه اطلاق شده است.
اما کلان شهری آنچنان که امتیازات و مزایایی با خود به همراه دارد برای معنا بخشی جایگاه خود نیازمند تغییرات ساختاری و شکلی در شهرها دارد و در این صورت است که کلان شهر به معنای واقعی جایگاه خود را پیدا می کند.
از جمله اینکه برای تحقق کلان شهری واقعی، به تغییر دیدگاه و وسعت نظریابی مدیران و نمایندگان، تجدیدنظر در نگاه کارشناسان و شهروندانی با درجه دانایی و توانمندی بالا نیاز دارد. برای اینکه کرمانشاه به کلان شهر واقعی تبدیل شود نیاز است که تراز جمعیت از شهرنشینان به شهروندان تغییر و ارتقا یابد تا آداب شهر نشینی رعایت شود.
بنابراین در دیدگاه منبسط و امیدوارانه به کلان شهری کرمانشاه، این جایگاه در صورت اهتمام به لوازم و مقدمات آن و قدرشناسی مجموعه مدیران و تصمیم سازان استان می تواند رافع بسیاری از مشکلات از جمله مسائل گریبانگیر اجتماعی به ویژه حاشیه نشینی باشد.
8066

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال