اشکست بازی

ایرنا- ریگان- در مسابقه محلی اشکست بازی دو تیم هفت نفره شرکت می نمایند که با عنوان بزن و بگیر وارد میدان می شوند، هر کدام از افراد تیم بتوانند تیم مقابل را با دست به بدن آن بزنند از مسابقه خارج می شود و این مسابقه تا نفر آخر ادامه دارد.5054
عکس از م

25 اسفند 1397
2:11
عکس: ایرنا
کد خبر: 3676608
14 عکس
ارسال به دوستان

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال