صیانت از حقوق کودک در گرو آموزش مداوم است

ایلام - ایرنا - معاون حقوق بشر وزیر دادگستری گفت: پایش، پیگیری و صیانت از حقوق کودک در همه حوزه ها در گرو آموزش مداوم آن است و در این راستا کنوانسیون حقوق کودک ضرورت آموزش را با تاکید بر دستگاه های عضو شورا و تشکل های مردم نهاد فعال در این حوزه را مد نظر قرار داده است.

به گزاش ایرنا، محمود عباسی روز چهارشنبه در نشست کارگروه تخصصی زنان با محوریت حمایت از حقوق کودکان اظهار کرد: کودکان بهره مند از تمامی حق و آزادی هایی هستند که به عنوان بشر برای او مورد شناسایی قرار گرفته است.
وی افزود: آسیب پذیری کودک همیشه او را در معرض خطرات و آسیب های گوناگون مانند بهره کشی، خرید و فروش، بردگی و دیگر رفتارهای غیر انسانی قرار می دهد که آموزه های دینی و اخلاقی همچنین عقل بشری این وضعیت نامناسب را ناگوار تلقی کرده است.
عباسی یادآور شد: در اعلامیه حقوق کودک که به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده در10 اصل اساسی پیرامون حمایت های ویژه جسمی و فکری، آموزشی و پرورشی، بهداشتی و درمانی، رفاهی، اجتماعی و فرهنگی برای تمام کودکان بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، زبان و دین ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه حقوق کودک در نظام بین المللی به عنوان موضوعی خاص در حوزه حقوق بشر عنوان شده، گفت: در اسلام نیز حقوق بشر از حقوق کودک آغاز می شود و کشور ما نیز در سال1372 به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و بر اساس مصوبه هیات دولت به وزارت دادگستری منتقل تا بعنوان مرجعی ملی عهده دار وظیفه اجرای کنوانسیون یاد شده شود.
وی تاکید کرد: در این راستا شورای هماهنگی اجرایی ذیربط متشکل از تمامی دستگاه های مرتبط با حوزه کودکان و حقوق آنان اعم از آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، سازمان بهزیستی، ورزش و جوانان و سایر دستگاه ها تشکیل شده است.
به گفته وی کودکان و نوجوانان باید از حمایت های ویژه برخوردار شوند و نظر آنها در مسائلی که مربوط به زندگیشان است با در نظر گرفتن سن و درجه رشد آن ها مورد توجه قرارگیرد.
عباسی به کودکان کار اشاره کرد و گفت: کودکان کار یکی از معضلات گریبانگیر در شهرها است و عواملی مانند نهادهای اجتماعی از جمله خانواده و مدرسه، فقر اقتصادی، آسیب زا بودن محلات حاشیه نشینی که این کودکان در آن زندگی می کنند، فقدان نظارت کافی از سوی سازمان های مسئول، تک سرپرستی و نداشتن شغل سرپرست دست به دست هم داده تا پدیده کودکان کار بعنوان آسیبی جدی خودنمایی کند.
عباسی تاکید کرد: کودکان به حمایت بزرگترها وابسته و نیازمندند و والدین، سرپرستان و دولت در قبال آنها مسئولیت دارند زیرا این حق هر کودکی است که سالم به دنیا بیاید، سالم زندگی کند و در پرتو سلامت جسمانی از سلامت روانی برخوردار و به رشد و کمال برسد.
7180

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال