رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام:

مشارکت نخبگان و صاحب نظران در کیفیت طرح آمایش ایلام موثر است

ایلام- ایرنا - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام بر ضرورت همکاری، اثربخشی و مشارکت نخبگان و صاحب نظران و کارشناسان دستگاه های اجرایی استان در طرح آمایش استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، رحمت اله قیصوری روز سه شنبه در نشست کارگاه مشارکتی آینده نگری توسعه فضایی استان با محوریت بخش دوم و ششم مطالعات آمایش استان اظهار کرد: جهت گیری ها و راهبردهای توسعه در طرح آمایش استان مشخص خواهد شد به همین دلیل نظرات نخبگان و کارشناسان در افزایش کیفیت آن موثر است.
وی ادامه داد: طرح آمایش یکی از برنامه ریزی های بالا دست و بلند مدت هر استانی است که در سطح کشور در استانهای مختلف در حال تهیه است و این طرح در ایلام تا پایان تیرماه به سرانجام خواهد رسید.
وی ادامه داد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، مطالعات طرح آمایش استان از سال دوم اجرایی می شود که امیدواریم داده ها و اهداف مد نظر بر اساس واقعیات ثبت شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.
وی بر لزوم همکاری و همراهی صاحب نظران، نخبگان، کارشناسان و مدیران دستگاه های اجرایی به منظور تکمیل فرم ها و ارایه نظرات موثر در غنی سازی طرح آمایش استان تاکید کرد.
به گزارش ایرنا، در این کارگاه فصل ششم مطالعات طرح آمایش استان با عنوان تبیین چشم انداز و طراحی سناریوی توسعه فضایی استان شامل مفاهیم کاربردی و چارچوب سناریو نگاری توسعه فضایی استان، روندها و پیشران های تجارب و مطالعات مرتبط، مهمترین روندهای محیط زیست و جمعیتی بر اساس مطالعات وضع موجود استان و کلان روندها و پیشران های اثرگذار بر آینده استان بر اساس مطالعات کارگاه مشارکتی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
مطالعات طرح آمایش استان توسط شرکت شرق آیند اکنون در حال انجام است و شش فصل آن به اتمام رسیده و قرار است بزودی تهیه و تدوین شود.
7177/6034

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال