عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان:

ارزش آفرینی طرح توسعه مکران با مبانی نظری امکان پذیر است

بندرعباس- ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان از توجه به توسعه سواحل مکران در برنامه توسعه ششم به عنوان یک اتفاق مطلوب در استان هرمزگان نام برد و گفت: این طرح توسعه بدون مبانی نظری نمی تواند ارزش آفرینی رضایت بخشی داشته باشد.

محمد صادقی روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: تا زمانی که در طرح توسعه مکران برسر مبانی نظری آن به یک وحدت و جمع بندی نرسیم ارزش آفرینی مورد انتظار اتفاق نمی افتد.
وی در خصوص چیستی توسعه مکران بیان داشت: توسعه امروز مفهومی خواستنی نیست بلکه یک الزام و اجبار به عنوان ممیزه دولت ها و انسان ها است.
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان ادامه داد: اگر توسعه را به عنوان افزایش دامنه قابلیت های انتخاب یک انسان تعریف کنیم که به دنبال ساختن یک انسان شکوفا است، باید ببینیم این مفهوم نهایی یا مفهومی دارای وحدت حداقلی است که در ساختار سواحل مکران با حجم وسیعی از قابلیت ها اتفاق می افتد یا خیر؟
صادقی افزود: اینکه این توسعه نامتوازن با چه مکانیزمی می خواهد به نقطه تعادل برسد نیز پرسش اساسی مطرح شده در این توسعه است.
این کارشناس حقوق اقتصادی عنوان کرد: وقتی می گوییم عدالت جغرافیایی نداریم به تبع آن عدالت توزیعی هم وجود ندارد و به دنبال آن مکانیزم های اصلاحی را نمی توان به درستی اعمال کرد بنابراین با یک توسعه نامتوازن از امکانات و فرصت ها مواجه هستیم.
این استاد دانشگاه هرمزگان یادآور شد: داشتن صرف منابع طبیعی و فرصت، بیانگر قدرت نیست بلکه استراتژی استفاده از آن ها قدرت است.
صادقی با طرح این سوال که آیا ما با صرف این قابلیت ها می توانیم به مطلوبی که از توسعه تعریف شده برسیم، گفت: توسعه چون یک تابع کلی است به هم اندیشی و گفتمان کلی نیاز دارد براین اساس اگر آسیب شناسی حداقلی داشته باشیم درمی یابیم که موضوع رشد القایی و بالادستی را به درستی متوجه نشده ایم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود یک موضوع مغفول مانده در این طرح توسعه به مشخص نبودن نهاد مقررات گذار اشاره کرد و ادامه داد: اکنون که عدالت جغرافیایی فراهم نیست چگونه می توانیم این عدالت را از رشد القایی نجات داده و به سمت قاعده سازی و مکانیزم های مقررات گذاری حرکت کنیم.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در طرح توسعه باید ببینیم آیین نامه های مقررات گذار توسط چه نهاد یا اشخاصی مطرح یا به تعبیری دیگر این آیین نامه ها در حکمرانی مستقیم یا غیرمستقیم دولت ها متولد می شوند.
صادقی در خصوص جایگاه حکمرانی غیرمستقیم در توسعه مکران نیز از دستیابی به تعادل بین عدالت فضایی و عدالت توزیعی را یک موضوع بسیار مهم برشمرد و افزود: اگر در توسعه مکران هدف تجارت و رقبای پیرامونی باشد در زمان حاضر با یکسری چالش ها روبرو هستیم.
به گفته وی، در مقررات گذاری اجتماعی در حوزه کنترل زیست محیطی، ایمنی، بهداشت و امنیت و نداشتن تبعیض بین کارگران نیز باید به یک مدل مشترک برسیم.
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان خاطرنشان کرد: اگر در این توسعه به دنبال هدف گذاری های نظامی، اقتصادی و اجتماعی هستیم باید بر سر یکسری استانداردها، قواعد حاکم بر رفتارها و نتایج مورد انتظار در یک ساختار تئوری بازی و مدل های مشخص که رویکرد پویایی را به دنبال دارد، نیز باشیم.
9887 /6048

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال