هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

برنج بلای جان آب

با آغاز فصل کشت در استان گلستان استفاده از منابع آبی سطحی و زیرزمینی نیز افزایش می یابد و با توجه به خشکسالی های پی در پی، کارشناسان بخش آب بر مدیریت مصرف در بخش های مختلف در زمان کنونی و پیش رو تاکید دارند.

زهرا خورشید کلایی در همشهری گرگان نوشت: همچنین با توجه به مصرف بیش از 88 درصد آب استان گلستان در بخش کشاورزی کارشناسان بر لزوم جلوگیری از کشت های پر آب طلب نظیر شالی که برخلاف الگوی کشت مصوب استان نیز هست هشدار داده اند.
محدودیت منابع آبی از یک سو و نیاز فراوان شالی به آب از سوی دیگر سبب شده است کارشناسان نسبت به روند روبه رشد کشت شالی در استان ابراز نگرانی کنند و آن را تهدیدی برای مزارع استان قلمداد کنند. اقدامی که گویی هم اکنون در برخی نقاط غربی استان کشت شلتوک آن آغاز شده است.

**استحصال 97 درصد آب زیرزمینی گلستان
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان در این خصوص می گوید: میزان آب سفره های زیرزمینی استان حدود یک میلیارد و 250 میلیون مترمکعب در شرایط معمول است که حدود 75 درصد این توان قابل بهره برداری است.
همچنین آب های سطحی استان گلستان نیز در سال های معمولی حدود یک میلیارد و 235 میلیون مترمکعب است.
«سیدمحسن حسینی » می افزاید: حدود یک دهه است آب قابل تخصیص برای بخش کشاورزی نداریم و اکنون حدود 97 درصد آب زیرزمینی استان در بخش کشاورزی، صنعت، آب آشامدنی و همچنین چاه های غیرمجاز استحصال می شود.
از مجموع آب های سطحی و زیرزمینی اسنان حدود 88 درصد در بخش کشاورزی، آبزی پروری و محیط زیست، حدود 3 درصد در صنعت و 9 درصد دربخش آب آشامیدنی مورد بهره برداری قرار می گیرد.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان می گوید: در حال حاضر حدود 70 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان در سال های نرمال توسط آب های سطحی و حدود 180هزار هکتار توسط آب های زیرزمینی آبیاری می شود.
همچنین براساس الگوی کشت استان فقط 15 هزار هکتار از اراضی دارای نسق استان توان کشت شالی را دارند ولی طی سال های گذشته کشت شالی در استان به 80 هزار هکتار نیز رسید و سال گذشته با وجود همه هشدارهای شرکت آب منطقه ای به کشاورزان مبنی بر کاهش سطح زیرکشت و کشت نکردن شالی بسیاری از اراضی کشاورزان استان خشک شد و ضررهای بسیاری به آنها وارد آمد.
وی با بیان اینکه کشاورزان و بهره برداران مجاز آبهای زیرزمینی ضمن خودداری از کشت برنج لازم است حداکثر صرفه جویی در استفاده از منابع آبی استان را به عمل آورند، می افزاید: کشاورزان برای پیشگیری از خسارت به محصولات حداقل 20 درصد از سطح کشت خود را با استفاده از آب زیرزمینی کاهش دهند.

**کاهش کیفیت آب به دلیل برداشت های بی رویه
این مسئول بخش آب استان در ادامه می گوید: همه ما وظیفه داریم آب را حفظ کنیم و هم اکنون نیز به علت برداشت های بی رویه کیفیت آب بسیاری از چاه های کشاورزی با قبل تفاوت کرده است و شاهد شور شدن و تلخ شدن طعم آب هستیم که به دلیل برداشت های بیرویه از منابع آب زیرزمینی است.
حسینی میگوید: از جمله راهکارهای این موضوع فرهنگ سازی و مدیریت مصرف، استفاده از آبیاری تحت فشار ارزان و کشت های گلخانه ای است تا بتوانیم مصارف آب را مدیریت کنیم در غیر این صورت همه میدانیم با توجه به خشکسالی های پی در پی چه اتفاقی در انتظار استان ما و کشور است.همچنین در جلسات با ذینفعان در اراضی پاییندست سدها و کشاورزان آن منطقه مقرر شد فقط در 30 درصد کل شبکه سدها کشت صورت گیرد و ما بیش از این آبی برای تأمین کشت اراضی نداریم و انتظار ما این است برایاینکه کشاورزان مانند سالهای گذشته متضرر نشوند این هشدارها را جدی بگیرند.
حسینی با بیان اینکه با کاهش شدید رواناب رودخانه ها مواجهه ایم، می گوید: در این بخش نیز لازم است کشاورزان استان حداقل تا 50 درصد سطح زیر کشت خود را کاهش دهند تا بتوانند کشت عادی و معمول خود را انجام دهند.
او اضافه میکند: متأسفانه مقرراتی داریم که همسو با برنامه ها و اهداف تعیین شده برای بهره برداری و استحصال آب نیست و مجریانی داریم که هنوز اعتقادی به کم آبی در استان پیدا نکرده اند.

** بالا رفتن قیمت برنج مهم ترین دلیل کشت
یک کارشناس بخش کشاورزی استان در گفت وگو با همشهری گلستان، می گوید: سیاست جهاد کشاورزی کاهش کشت شالی به عنوان یک محصول با مصرف آبی بالاست، هرچند به زعم ما کشت این محصول در گلستان بیشتر جنبه احساسی و سیاسی دارد.
«محمدرضا احمدی » بالا رفتن قیمت برنج را در بازار مهم ترین دلیل احساسی برای افزایش کشت شالی در گلستان می داند و می گوید: کشت دارای نسق شالی در گلستان بین 12 تا 15 هزار هکتار است و کشت 5 تا 6 برابری نسبت به اراضی نسق این محصول، خسارات جبران ناپذیری بر منابع آبی این استان وارد می کند.
وی میانگین مصرف آب برای کشت هر هکتار شالی را بین 12 تا 15 هزار مترمکعب می داند و بیان می کند: این رقم در برخی مناطق استان به دلیل دما و تبخیر بالا یا بافت خاک تا 18 هزار مترمکعب نیز میرسد که بسیار بالاست.
6204/2729

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال