هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

قلیان و فانتزی

روزنامه افسانه چاپ شیراز در شماره 3523 یادداشتی با عنوان 'قلیان و فانتزی' منتشر کرده است.

در این یادداشت به قلم حمید مقدس فرد آمده است: فعالان مدنی مانند جمعیت مبارزه بامواد دخانی ازچند سال پیش درمورد اعتیاد به قلیان زنان و دختران هشدار داده اند و مدت هاست
می گویند سن قلیان کشیدن در دختران به کمتر از 19 سال رسیده است. قلیان حالا اعتیاد رفتاری شمارفزاینده ای از زنان و دختران جوان شده که رنگ فانتزی آن از واقعیت عادت شدنش اثرگذارتر است. چون فانتزی قلیان آنها را شیفته خود کرده است. سیگار نیز همین نقش را برای آنها دارد ولی قلیان را فان و سرگرمی می دانند.
کشش و جاذبه قلیان هم ازهمین نگاه است. جدا از انگیزه های زنان، اینکه با قلیان می خواهند از مرزهای جنسیتی بگذرند حیرت آورتر از اصل خود قلیان کشی است.
مساله از این جهت تکان دهنده است که این زنان مادران حال و آینده ای هستند که باید فرزندانشان را از هر اعتیادی یا از هر دودی دورکنند.
آخرین آمار سازمان ملل می گوید در جهان در هر سال 600هزار نفر از آنها به خاطر دود سیگار می میرند که یک سومشان کودک هستند. این گروه بخت برگشته یا به خاطر زندگی با سیگاری ها (که انگار باید به آنها سیگاری دست اول بگوییم ) و یا رفت و آمد به جاهایی که سیگار می کشند مانند قهوه خانه ها و کافه ها به مصداق آش نخورده و دهان سوخته، تاوان مبارزه ناقص با اعتیاد به سیگار را می دهند و قربانی گرایش ویرانگر به سیگار می شوند.
درایران سالانه 6میلیارد نخ سیگار دود می شود و 60 هزارنفر به خاطر اعتیاد به سیگار به گونه های مشخص و نامشخصی از بیماری ها مبتلا می شوند و می میرند.
ولی آماری از مرگ و میر سیگاری های دست دومی که به خاطر دود سیگار تقریبا 10میلیون نفر سیگاری حرفه ای می میرند نداریم. ولی می توان تخمین زد که دست کم یک دهم آن 60هزار نفر به شکل هایی گرفتار بیماری و مرگ تدریجی می شوند. قسمت بدتر پدیده این است که هیچ کاری از دست سیگاری های دست دوم برنمی آید و در برابر وابستگان و دوستان و همکاران و غریبه هایی که سیگار می کشند بی دفاعند. هستند سیگاری هایی که رعایت می کنند و بیرون از اتاق و محیط بسته سیگار می کشند و چند سالی است که درمحیط های عمومی شلوغ سیگار
نمی کشند درحالی که زمانی نمی شد به آنها تذکر داد و کار به مشاجره و دعوا می کشید.
با این همه، بازهم جمعیت زیادی درمعرض دود سیگار می مانند که به دلیل افزایش انفجاری سیگاری هاست که به هزار و یک علت همچنان به جمعیت آنها افزوده می شود. اگر راهی برای حمایت از سیگاری های دست دوم پیدا شود و به عنوان یک جامعه آسیب پذیر نگریسته شوند می شود گفت یک بخش چشمگیر از مبارزه با اعتیاد به سیگار هم عملی شده؛ زیرا حفظ سیگاری های دست دوم نمی تواند جز به کاهش آماری سیگاری های دست اول باشد. این موردها شامل قلیان هم می شود. پس روش های مبارزه با اعتیاد باید با نگاه به وابستگی های این دوحلقه باشد. بسیاری ازکسانی که سیگاری هستند به خاطر وابستگی به یک سیگاری دیگر به این اعتیاد کشیده شده اند. سیگار با این همه زیان در برابر قلیان چیزی نیست که هر بار مصرف آن به اندازه کشیدن صد نخ سیگار برآورد شده.
بدتر از این، سرایت پذیری قلیان از همه انواع اعتیاد، شدیدتر است نه فقط به خاطر دردسترس بودن و قانونی بودنش؛ به خاطر فانتزی شدنش و همه می دانند که جاذبه فانتزی چقدر نیرومند است. به این دلیل نیز که سیگار و قلیان و حتی الکل را نشانه بزرگ شدن و همانند شدن می دانند. سرایت اعتیاد سیگار به سنین کمتر از 12 و دختران و زنان که شاید بشود آنها را سیگاری های دست سوم نامید (که معلوم نیست با کشیدن سیگار، چگونه با مردان برابر یا بزرگ می شوند ) از نتایج افزایش آماری سیگاری ها و تفنن قلیان است که دیگر مانند گذشته های دور در انحصار مردان نیست و گروه هایی از زنان هم وارد این بازی دودآلود و ویرانگرشده اند که اگرچه شمارشان درکل زنان اندک است ولی درهمین شمارهم زنگ خطر را به صدا درآورده است؛ برای کسانی که خود را به نشنیدن زده اند درحالی که صدای قلیان های فانتزی گوش فلک را کر کرده است. مسئله، فان شدن قلیان است به منزله واکنشی خود ویرانگر به فشارهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی درجامعه بسته ایران که دیگر هیچ گونه فانتزی به کارش نمی آید.
9877/ 2027
دریافت: مجتبی صالحی ** انتشاردهنده: سیداحمد نجفی

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال