ثبت شهرخلاق ادبی برای شیراز،موجب رونق گردشگری می شود

شیراز- ایرنا- معاون گردشگری و امور زائرین استانداری فارس گفت:‌ثبت شهر شیراز به عنوان شهر خلاق ادبی می تواند موتور محرکه توسعه بین المللی گردشگری استان باشد.

به گزارش دریافتی پنجشنبه ایرنا،‌شاپوررستمی درجلسه الحاق شیراز به مجموعه شهرهای خلاق ادبی و گردشگری شیراز افزود:‌ اقدامات و برنامه ریزی مناسبی برای معرفی و ثبت شهر شیراز به عنوان یکی از شهرهای خلاق و ارزشمند ادبی و گردشگری انجام شده است.
وی ادامه داد:‌می بایست فرآیند الحاق شیراز به مجموعه شهرهای خلاق ادبی و گردشگری جهان در سازمان بین المللی یونسکو با سرعت و شتاب بیشتری انجام شود.
در این جلسه نماینده ایران در سازمان جهانی یونسکو با اشاره به ثبت شهر شیراز به عنوان عضو شبکه شهرهای یادگیرنده مادام العمرجهان گفت: فلسفه الحاق میراث های فرهنگی یک کشور به یک شبکه جهانی شروع کاری بزرگ و مهم است لذا تبلیغ و معرفی آثار مکتوب و فاخر ادبی و فرهنگی ایران بزرگ یک وظیفه است.
سعدالله نصیری قیداری افزود:اگر میراث های فرهنگی و داشته های طبیعی وادبی کشور ایران در فضای بین الملل به شکل عالمانه با ورود متخصصین ارائه نشود، نه تنها در حق گذشتگان جفا و ظلم روا داشته ایم بلکه در اقتصاد کشور نیز به دلیل عدم حضور گردشگران خارجی تاثیر بسزایی خواهد داشت.
نماینده ایران در سازمان یونسکو معرفی و شناساندن مناسب ظرفیت های ادبی و گردشگری کشور موجب نگاه صلح آمیز به ایران خواهد شد و ایران هراسی جای خودش را به ایران دوستی خواهد داد.
نصیری بیان کرد: غنای فرهنگی ایران بر دنیا محرز و ثابت شده است.
نماینده ایران در سازمان یونسکو بیان کرد: زمانی که شهری به شبکه جهانی ملحق می شود ضمن اینکه برکات خودرا به آن شبکه می رساند، تجربیات خودش را افزایش می دهد و غنی تر به پیش می رود.
نصیری با بیان اینکه پیوستن به این شبکه نقطه انتها و پایانی نیست، افزود: این الحاق نقطه آغازین حرکتی است که فرهنگ کشور ما بر جامعه جهانی نور افشانی کند.
دریافت خبر:‌سید احمد نجفی ** انتشاردهنده: غلامرضا مالک زاده
2027 / 1876

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال