توصیه هایی برای اقتصاد

مهم ترین نکات اقتصادی سخنان رهبرانقلاب در دیدار با کارگزاران نظام

دانلود

45-11
برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال

آخرین فیلم ها