حداقل مزد، حداکثر فشار

سال 98 ‌برای کارگران چگونه خواهد بود؟

دانلود

44*11
برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال

آخرین فیلم ها