دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا:

55 درصد خودروهای نو در معاینه فنی مردود شدند

دانلود

44*11
برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال