آذری جهرمی در پاسخ به سوال فعالیت در تلگرام :

هیچ قاضی نمی تواند درباره همه شهروندان حکم کلی صادر کند

دانلود

45
برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال