مهاباد - رهاسازی ۶ بال «قوی گنگ» و «فریاد کش»در تالاب بین المللی کانی برازان

ایرنا - مهاباد - رهاسازی ۶ بال قو از نوع «گنگ» و «فریادکش» در تالاب بین المللی کانی برازان مهاباد که از شکارچیان متخلف بدست آمده است.

دانلود

44*43
برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال