انزلی - روز زمین پاک

انزلی - ایرنا - 46 تن از دانش آموزان بندرانزلی با نقاشی بر روی پرده ای 10 متری با موضوع با هم به سوی زمین پاک، بر اهمیت لزوم توجه به پاکیزه نگه داشتن محیط زیست تاکید کردند.

دانلود


برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال