20:53 - 1396/01/05
20:17 - 1396/01/05
14:2 - 1396/01/05

رئیس جمهوری در ایین افتتاح طرح های اقتصادی در سنندج:

9.5 میلیون تن بر تولید و ظرفیت پتروشیمی های کشور افزوده شد

13:54 - 1396/01/05

با حضور رئیس جمهوری

پتروشیمی کردستان افتتاح شد

12:53 - 1396/01/05
صفحه 1 از 500 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >