9:16 - 1395/10/30

در پیام مرادخانی به جشنواره تئاتر فجر عنوان شد:

تئاتر ترویج فرهنگ گفت وگوست و بذر امید در جان آدمی می افشاند

13:33 - 1395/10/29
12:29 - 1395/10/29

روایت یک نمایش در صحنه تئاتر تبریز/

کارآمدی دیپلماسی فرهنگی دولت تدبیر و امید

9:55 - 1395/10/29

روایت یک نمایش در صحنه تئاتر تبریز/

کارآمدی دیپلماسی فرهنگی دولت تدبیر و امید

9:49 - 1395/10/29

چند خبر از جشنواره تئاتر فجر 35؛

تئاتر شهر میزبان 35 پوستر جشنواره تئاتر فجر

14:17 - 1395/10/28
صفحه 1 از 108 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >