13:18 - 1396/02/28

مشروح برنامه های دولت تدبیر و امید با عنوان «دوباره ایران» (5)

اولویت های روحانی برای دولت دوازدهم در حوزه فرهنگ

19:34 - 1396/02/27

مشروح برنامه های دولت کار و کرامت (5)

اولویت های رئیسی در حوزه فرهنگ و هنر

19:28 - 1396/02/27
14:40 - 1396/02/27
14:13 - 1396/02/23
صفحه 1 از 28 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >