خبرهای مهم همراه با ملی پوشان ایران در بازی های پاراآسیایی جاکارتا

عناوین خبرهای همراه با ملی پوشان ایران در بازی های پاراآسیایی جاکارتا

مصاحبه اختصاصی همراه با ملی پوشان ایران در بازی های پاراآسیایی جاکارتا

گزارش ویژه سرویس همراه با ملی پوشان ایران در بازی های پاراآسیایی جاکارتا

پربیننده های سرویس همراه با ملی پوشان ایران در بازی های پاراآسیایی جاکارتا

مشکلات قهرمانان برطرف شود

مدال آوران پاراآسیایی 2018در میزگرد ایرنا:

مشکلات قهرمانان برطرف شود

اصفهان- ایرنا- نداشتن کارشناس تغذیه و روانشناس، سرانه کم ورزشی ورزشکاران و مربیان، نبود برنامه های انگیزشی، ضعف در آیین بدرقه و استقبال در مسابقات جهانی و بیمه، کمبود امکانات و تجهیزات، نبود حمایتهای داخلی در میزگرد ایرنا با حضور مدال آوران اصفهانی پاراآسیایی 2018 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مجموعه های همراه با ملی پوشان ایران در بازی های پاراآسیایی جاکارتا

تبلیغات