خبرهای مهم بسته خبری برجام

عناوین خبرهای بسته خبری برجام

مصاحبه اختصاصی بسته خبری برجام

گزارش ویژه سرویس بسته خبری برجام

پربیننده های سرویس بسته خبری برجام

منطقی سازی نرخ خودرو با تخصیص ارز رسمی به قطعات خارجی

رییس انجمن قطعه سازان در گفت و گو با ایرنا پیشنهاد کرد

منطقی سازی نرخ خودرو با تخصیص ارز رسمی به قطعات خارجی

تهران- ایرنا- رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور تخصیص ارز رسمی به قطعات، تجهیزات و مواد اولیه فاقد مشابه داخل را خواستار شد تا افزایش قیمت خودروها منطقی و در حد توان خرید مردم باشد.

مجموعه های بسته خبری برجام

تبلیغات