خبرهای مهم عید ایرانی با کالای ایرانی

عناوین خبرهای عید ایرانی با کالای ایرانی

مصاحبه اختصاصی عید ایرانی با کالای ایرانی

گزارش ویژه سرویس عید ایرانی با کالای ایرانی

پربیننده های سرویس عید ایرانی با کالای ایرانی

ترویج استفاده از کالای ایرانی مصداق بارز رونق تولید است

استاندار مرکزی:

ترویج استفاده از کالای ایرانی مصداق بارز رونق تولید است

اراک - ایرنا - استاندار مرکزی گفت: ترویج فرهنگ استفاده از کالای ایرانی مصداق بارز رونق تولید و توسعه اقتصادی است.

مجموعه های عید ایرانی با کالای ایرانی

تبلیغات