طنین ساز عاشیقی بر دیوارهای کهنسال خانه فرهنگ تبریز

تبریز - ایرنا - بنای 80 ساله "خانه فرهنگ تبریز" در منطقه تاریخی گجیل این شهر، در سه روز اخیر میزبان طنین، شور و غوغای ساز و نوای موسیقی عاشیقی به عنوان هنر فولکلور (مردمی) چندهزار ساله مناطق آذری نشین ایران بود.
عکس: علی حامد حق دوست
تاریخ خبر: 16:3 08/02/1396