رئیس جمهوری با مراجع عظام تقلید در قم دیدار کرد

عکس: .
تاریخ خبر: 19:33 04/03/1396