هیات اقتصادی آفریقای جنوبی وارد البرز شد

هیات اقتصادی آفریقای جنوبی وارد البرز شد

کرج-ایرنا- هیات 15 نفره تجاری و اقتصادی کشور آفریقا جنوبی به سر پرستی رئیس اداره تجارت و صعنت خاورمیانه از وزارت اقتصاد و تجارت این کشور روز یکشنبه وارد البرز شد.

دوشنبه, اردیبهشت 25, 1396 9:53

بیشتر ...