موثرترین راه برای تعالی رتبه کشور در استانداردهای جهانی، افزایش سطح آگاهی مردم است

مدرس حوزه استاندارد در گفت وگو با ایرنا:

موثرترین راه برای تعالی رتبه کشور در استانداردهای جهانی، افزایش سطح آگاهی مردم است

تهران- ایرنا- مدرس بین المللی حوزه استاندارد، اصلی ترین دلیل رشد کشور در پلکان استانداردهای بین المللی را افزایش آگاهی مردم برای فرهنگ سازی دانست.

چهارشنبه, اردیبهشت 27, 1396 13:6

بیشتر ...