کیفیت هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم است

کیفیت هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای پایتخت امروز( پنجشنبه) با افزایش آلاینده های جوی با شاخص 131 برای گروههای حساس ناسالم است .

پنجشنبه, دی 21, 1396 10:44
هوای تهران همچنان برای گروه های حساس ناسالم است

در دهمین روز متوالی؛

هوای تهران همچنان برای گروه های حساس ناسالم است

تهران - ایرنا- کیفیت هوای تهران روز شنبه برای دهمین روز متوالی با شاخص131 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

شنبه, آبان 13, 1396 9:18
هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم است

هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم است

تهران - ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای شهر تهران با افزایش آلاینده های جوی با شاخص 109 برای گروههای حساس ناسالم است.

دوشنبه, اسفند 02, 1395 10:26
هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای شهر تهران با توجه به پایداری جوی و سکون هوا برای دومین روز متوالی با شاخص 124 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

سه شنبه, دی 28, 1395 9:26
کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس، ناسالم است

کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس، ناسالم است

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با کاهش روند صعودی آلاینده های جوی با شاخص عددی 131 در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.

سه شنبه, دی 21, 1395 10:17
کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای شهر تهران برغم بارش باران و کاهش آلاینده هانسبت به روز گذشته با شاخص عددی 149 برای گروههای حساس در شرایط ناسالم قرار دارد .

یکشنبه, دی 05, 1395 9:24
هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم است

هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم است

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای شهر تهران با شاخص عددی 136 در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.

سه شنبه, آذر 09, 1395 9:35

بیشتر ...