توجه به پارازیت ها در دولت یازدهم/شهرداری و مسوولیت کنترل نصب دکل های مخابراتی

ابتکار بیان کرد:

توجه به پارازیت ها در دولت یازدهم/شهرداری و مسوولیت کنترل نصب دکل های مخابراتی

تهران- ایرنا- معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: دولت یازدهم اولین دولتی است که به مقوله پارازیت ها ورود کرد و برای این منظور کمیته ای فرابخشی با مسوولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد.

یکشنبه, اردیبهشت 24, 1396 18:10
سامانه یکپارچه آنلاین ایستگاه های پایش کیفی هوای کشور راه اندازی شد

سامانه یکپارچه آنلاین ایستگاه های پایش کیفی هوای کشور راه اندازی شد

تهران- ایرنا- سامانه یکپارچه آنلاین ایستگاه های پایش کیفی هوای کشور عصر امروز - یکشنبه - با حضور معصومه ابتکار معاون ریس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست افتتاح شد.

یکشنبه, اردیبهشت 24, 1396 16:36
کیفیت هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم است

کیفیت هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم است

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای شهر تهران با افزایش آلاینده های جوی با شاخص 109 برای گروههای حساس به شرایط ناسالم رسید.

دوشنبه, اسفند 02, 1395 10:21
هوای تهران پاک است

هوای تهران پاک است

تهران- ایرنا- معاون نظارت وپایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص عددی 45 در شرایط پاک است .

شنبه, بهمن 30, 1395 9:21
هوای تهران سالم است

هوای تهران سالم است

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای شهر تهران با وجود وزش باد و بارش باران همچنان در شرایط سالم قرار دارد.

چهارشنبه, بهمن 27, 1395 9:37
کیفیت هوای تهران سالم است

کیفیت هوای تهران سالم است

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با کاهش غلظت آلاینده ها با شاخص عددی 69، در شرایط سالم قرار داد.

یکشنبه, بهمن 24, 1395 9:37
کیفیت هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم است

کیفیت هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم است

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با افزایش شاخص آلایندگی با عدد 109 برای گروههای حساس در شرایط ناسالم قرار گرفت.

چهارشنبه, بهمن 13, 1395 9:31
کیفیت هوای تهران با شاخص 63 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 63 سالم است

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای شهر تهران با شاخص 63 و کاهش 57 عددی نسبت به روز گذشته، در شرایط سالم قرار گرفته است.

شنبه, بهمن 09, 1395 10:14
هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای شهر تهران با توجه به پایداری جوی و سکون هوا برای دومین روز متوالی با شاخص 124 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

سه شنبه, دی 28, 1395 9:26
هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

تهران - ایرنا - معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با توجه به افزایش غلظت آلاینده های جوی، با شاخص 115 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

دوشنبه, دی 27, 1395 9:20
شاخص هوای تهران دروضعیت قرمز قرار گرفت

شاخص هوای تهران دروضعیت قرمز قرار گرفت

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت:کیفیت هوای شهر تهران با افزایش میزان غلظت آلاینده های جوی با شاخص عددی 158 در وضعیت قرمز و برای تمام افراد جامعه در شرایط ناسالم قرار گرفت.

دوشنبه, دی 20, 1395 9:34
هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با افزایش غلظت آلاینده های جوی و با شاخص 128 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

شنبه, دی 18, 1395 9:13
هوای تهران پس از4روز سالم شد

هوای تهران پس از4روز سالم شد

تهران - ایرنا - معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با توجه به وزش باد و کاهش محسوس غلظت آلاینده های جوی طی 24 ساعت گذشته و پس از 4 روز شرایط ناسالم ، با شاخص 66 در شرایط سالم قرار گرفت.

سه شنبه, دی 14, 1395 10:13
هوای تهران پس از 4 روز آلوده، سالم شد

هوای تهران پس از 4 روز آلوده، سالم شد

تهران - ایرنا - معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با توجه به وزش باد و کاهش محسوس غلظت آلاینده های جوی طی 24 ساعت گذشته و پس از 4 روز شرایط ناسالم ، با شاخص 66 در شرایط سالم قرار گرفت.

سه شنبه, دی 14, 1395 9:43
کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

تهران - ایرنا - معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای شهر تهران برغم بارش باران و کاهش میزان آلاینده ها نسبت به روز گذشته، با شاخص 149 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

یکشنبه, دی 05, 1395 9:15
هوای تهران در وضعیت قرمز

هوای تهران در وضعیت قرمز

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای شهر تهران در دومین روز پیاپی با شاخص 152 همچنان در شرایط ناسالم برای همه افراد قرار دارد.

شنبه, دی 04, 1395 9:19
کیفیت هوای تهران همچنان در وضعیت قرمز قرار دارد

کیفیت هوای تهران همچنان در وضعیت قرمز قرار دارد

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای شهر تهران در دومین روز پیاپی با شاخص 152 همچنان در شرایط ناسالم برای همه افراد قرار دارد.

شنبه, دی 04, 1395 9:14
شاخص کیفیت هوای تهران به وضعیت قرمز رسید

شاخص کیفیت هوای تهران به وضعیت قرمز رسید

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: شاخص کیفیت هوای تهران با شاخص 152 در شرایط ناسالم برای همه افراد به وضعیت قرمز رسید.

جمعه, دی 03, 1395 9:41
هوای تهران در 9 ماه گذشته 53 روز  ناسالم بوده است

هوای تهران در 9 ماه گذشته 53 روز ناسالم بوده است

تهران- ایرنا- سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: شاخص‌ کیفیت هوای تهران در 276 روز گذشته(9ماه) امسال، 15روز پاک، 208روز سالم، 48 روز ناسالم برای گروه‌های حساس و 5 روز ناسالم برای همه را داشته است.

چهارشنبه, دی 01, 1395 15:3
کیفیت هوای تهران سالم است

کیفیت هوای تهران سالم است

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت:شاخص کیفیت هوای تهران باوجود افزایش آلاینده ذرات معلق با 64 در شرایط سالم بوده و با احتمال بارش برف و باران اواخر وقت امروز انتظار می رود در حد مجاز باقی بماند

دوشنبه, آذر 29, 1395 9:53
کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای شهر تهران با افزایش تمام آلاینده ها جوی به شاخص عددی 130 برای گروههای حساس در شرایط ناسالم است.

چهارشنبه, آذر 24, 1395 9:17
کیفیت هوای تهران سالم است

کیفیت هوای تهران سالم است

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای شهر تهران با شاخص 72 در شرایط سالم قرار دارد.

دوشنبه, آذر 22, 1395 9:21
کیفیت هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم است

کیفیت هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم است

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: شاخص کیفیت هوای شهر تهران با افزایش تمام آلاینده های جوی با عدد 128 برای گروههای حساس در شرایط ناسالم قرار دارد.

یکشنبه, آذر 21, 1395 9:33
کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با توجه به افزایش آلاینده های جوی و با شاخص 105 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

پنجشنبه, آذر 18, 1395 9:39
کیفیت هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم است

کیفیت هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم است

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس با شاخص عددی112 در شرایط ناسالم است.

سه شنبه, آذر 16, 1395 9:17
صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3

بیشتر ...