مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص پاداش آخر خدمت کارکنان دولت

مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص پاداش آخر خدمت کارکنان دولت

کرج - ایرنا - نائب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: میزان پاداش آخر خدمت کارکنان دولت در این کمیسیون 7 برابر حداقل حقوق پایه به تصویب رسید.

شنبه, آبان 22, 1395 11:58

بیشتر ...