ابتکار: نقش زنان در تولید ملی قابل قبول است

ابتکار: نقش زنان در تولید ملی قابل قبول است

تهران- ایرنا- معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه نقش زنان در تولید ملی قابل قبول است، گفت: 40 درصد فرآورده های تولیدی و کشاورزی مستقیما توسط زنان انجام می شود.

چهارشنبه, شهریور 22, 1396 21:11

بیشتر ...