انسجام ملی و امید به عبور از وضعیت کنونی سرمایه اصلی کشوراست

امام جمعه دماوند:

انسجام ملی و امید به عبور از وضعیت کنونی سرمایه اصلی کشوراست

تهران-ایرنا- امام جمعه دماوند گفت: انسجام ملی و امید به عبور از وضعیت کنونی، سرمایه اصلی کشور است که می تواند آخرین ترکش های تیرتحریم را کم کند و اگر خدا بخواهد قطعا اینگونه خواهد شد.

جمعه, آبان 18, 1397 13:53

بیشتر ...