هزینه های دولت آمریکا چگونه نظارت و مدیریت می شود؟

هزینه های دولت آمریکا چگونه نظارت و مدیریت می شود؟

تهران- ایرنا- افزایش مخارج دولتی در آمریکا طی دهه های گذشته، ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه ها را مورد توجه ویژه کنگره و کاخ سفید قرار داده است.

یکشنبه, اسفند 19, 1397 12:2

بیشتر ...