ولی فقیه با دلسوزی و گذر از منافع شخصی جامعه را هدایت می کند

آیت الله مصباح یزدی:

ولی فقیه با دلسوزی و گذر از منافع شخصی جامعه را هدایت می کند

قم ـ ایرنا ـ رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم گفت: ولی فقیه جامع الشرایط بر اساس آموزه های دینی و نقشه الهی و با دلسوزی و گذر از منافع شخصی جامعه را هدایت می کند.

شنبه, دی 30, 1396 22:11

بیشتر ...