نیروگاه داریان از افتخارات جمهوری اسلامی است

وزیر نیرو:

نیروگاه داریان از افتخارات جمهوری اسلامی است

کرمانشاه - ایرنا - وزیر نیرو نیروگاه داریان شمال غربی استان کرمانشاه را یکی از افتخارات جمهوری اسلامی دانست و گفت: تمام مراحل این نیروگاه 210 مگاواتی توسط متخصصان داخلی انجام شده است.

پنجشنبه, اردیبهشت 06, 1397 10:7
نیروگاه داریان از افتخارات جمهوری اسلامی است

وزیر نیرو:

نیروگاه داریان از افتخارات جمهوری اسلامی است

کرمانشاه - ایرنا - وزیر نیرو نیروگاه داریان شمال غربی استان کرمانشاه را یکی از افتخارات جمهوری اسلامی دانست و گفت: تمام مراحل این نیروگاه 210 مگاواتی توسط متخصصان داخلی انجام شده است.

پنجشنبه, اردیبهشت 06, 1397 10:4
نیروگاه داریان پاوه با حضور وزیر نیرو افتتاح شد

نیروگاه داریان پاوه با حضور وزیر نیرو افتتاح شد

کرمانشاه - ایرنا - واحدهای اول و دوم نیروگاه سد داریان در شهرستان پاوه از توابع استان کرمانشاه روز پنجشنبه با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو افتتاح شد.

پنجشنبه, اردیبهشت 06, 1397 9:8
نیروگاه داریان با حضور وزیر نیرو افتتاح شد

نیروگاه داریان با حضور وزیر نیرو افتتاح شد

کرمانشاه - ایرنا - واحدهای اول و دوم نیروگاه سد داریان در شهرستان پاوه از توابع استان کرمانشاه روز پنجشنبه با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو افتتاح شد.

پنجشنبه, اردیبهشت 06, 1397 9:4

بیشتر ...