فرشته‌ یا ‌شیطان!

فرشته‌ یا ‌شیطان!

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 555 روز شنبه 23 دی ماه 96 مطلبی را با عنوان 'فرشته‌ یا ‌شیطان!' به قلم غلامرضا نوری علا مدیر مسئول و صاحب امتیاز این نشریه محلی منتشر کرده است.

شنبه, دی 23, 1396 0:24
روزنامه نقد حال: ادبیات ‌و‌ زندگی‌ ما!

روزنامه نقد حال: ادبیات ‌و‌ زندگی‌ ما!

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 551 نهم دی ماه 96 مطلبی را با عنوان ' ادبیات و زندگی ما! ' به قلم محمدحسین شیریان منتشر کرده است.

شنبه, دی 09, 1396 11:27
شهر‌ خالی، کوچه‌ خالی، خانه ‌خالی!

شهر‌ خالی، کوچه‌ خالی، خانه ‌خالی!

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره روز شنبه 18 آذر 96 مطلبی را با عنوان 'شهر‌ خالی، کوچه‌ خالی، خانه ‌خالی!' به قلم غلامرضا نوری‌علا مدیرمسئول و صاحب امتیاز این نشریه منتشر کرده است.

شنبه, آذر 18, 1396 10:57
زلزله؛‌ عکس‌ و ‌حرف!

زلزله؛‌ عکس‌ و ‌حرف!

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 542 خود مطلبی را با عنوان 'زلزله؛‌ عکس‌ و ‌حرف!' به قلم محمدحسین شیریان منتشر کرده است.

جمعه, آذر 10, 1396 9:0
لایحه ‌نظام ‌رسانه‌ای؛« تنبیه ‌اهل ‌قلم»!

لایحه ‌نظام ‌رسانه‌ای؛« تنبیه ‌اهل ‌قلم»!

کرمانشا- ایرنا- روزنامه نقد چاپ کرمانشاه در شماره 537 مطلبی را با عنوان 'لایحه ‌نظام ‌رسانه‌ای؛« تنبیه ‌اهل ‌قلم»!' به قلم محمد حسین شیریان نویسنده کتاب تاریخ مطبوعات استان کرمانشاه منتشر کرده است.

چهارشنبه, آبان 17, 1396 13:57
نظامِ‌ ‌رسانه‌ای، مثل‌ نظامِ ‌پزشکی!

نظامِ‌ ‌رسانه‌ای، مثل‌ نظامِ ‌پزشکی!

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 537 روز سه شنبه شانزدهم آبان مطلبی را با عنوان 'نظامِ‌ ‌رسانه‌ای، مثل‌ نظامِ ‌پزشکی!' به قلم غلامرضا نوری علاء صاحب امتیاز و مدیر مسئول این نشریه منتشر کرده است.

سه شنبه, آبان 16, 1396 10:18
ازچاهِ ‌آب‌ تا خشکسالی!

ازچاهِ ‌آب‌ تا خشکسالی!

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 536 سیزدهم آبان مطلبی را با عنوان 'از چاه ِ‌آب ‌تا خشکسالی!' به قلم محمدحسین شیریان منتشر کرده است.

یکشنبه, آبان 14, 1396 12:40
آقای ‌استاندار، چگونه‌ اشتغال ‌ایجاد می‌کنید؟

آقای ‌استاندار، چگونه‌ اشتغال ‌ایجاد می‌کنید؟

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 534 مطلبی را با عنوان 'آقای ‌استاندار، چگونه‌ اشتغال ‌ایجاد می‌کنید؟' به قلم محمدحسین شیریان منتشر کرده است.

دوشنبه, آبان 08, 1396 9:26
#هیچکس_تماشاچی_نباشد‼️

یک مفهوم، چند سوال/

#هیچکس_تماشاچی_نباشد‼️

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره روز سه شنبه دوم آبان 96 مطلبی را با عنوان #هیچکس_تماشاچی_نباشد‼️ به قلم محمد محسنی نسب منتشر کرده است.

سه شنبه, آبان 02, 1396 15:31
`حافظ` های ‌زمان‌ ما

'حافظ' های ‌زمان‌ ما

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 529 مطلبی را با عنوان 'حافظ' های‌ زمان ‌ما به قلم ثریا صفری منتشر کرده است.

پنجشنبه, مهر 20, 1396 8:34
اداره‌ شهر‌دشوار ‌است!

اداره‌ شهر‌دشوار ‌است!

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 521 مطلبی را باعنوان 'اداره‌ شهر‌دشوار ‌است!' به قلم محمدحسین شیریان منتشر کرده است.

جمعه, شهریور 17, 1396 13:37
فرار ‌مغزها از`پرگاربیضی‌ کِش` تا ‌هنوز!

فرار ‌مغزها از'پرگاربیضی‌ کِش' تا ‌هنوز!

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 520 مطلبی را با عنوان 'فرار ‌مغزها از پرگار بیضی‌ کِش' تا ‌هنوز!' به قلم محمدحسین شیریان منتشر کرده است.

دوشنبه, شهریور 13, 1396 11:9
کتاب‌ و‌ سهم‌ ناچیز آن‌ در زندگی‌ ما

کتاب‌ و‌ سهم‌ ناچیز آن‌ در زندگی‌ ما

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 506 روز شنبه بیست و چهارم تیر ماه 96 مطلبی را با عنوان 'کتاب‌ و‌ سهم‌ ناچیز آن‌ در زندگی‌ ما' به قلم محمدحسین شیریان منتشر کرده است.

شنبه, تیر 24, 1396 10:56
یادمانِ‌ سردار کرمانشاهی‌ مشروطه‌ را‌ نسازید، می‌سازیم!

با‌ آتش ‌به‌ اختیارِ تمیز و فرهنگی/

یادمانِ‌ سردار کرمانشاهی‌ مشروطه‌ را‌ نسازید، می‌سازیم!

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 504 روز شنبه هفدهم تیرماه 96 مطلبی را با عنوان 'یادمانِ‌ سردار کرمانشاهی‌ مشروطه‌ را‌ نسازید، می‌سازیم!' منتشر کرده است.

شنبه, تیر 17, 1396 8:54
بیکاری‌ فزاینده‌ جوانان‌ در کرمانشاه؛ به ‌اختصار!/ این‌ «درد» بی‌نهایت

بیکاری‌ فزاینده‌ جوانان‌ در کرمانشاه؛ به ‌اختصار!/ این‌ «درد» بی‌نهایت

کرمانشاه- ایرنا- 'بیکاری‌ فزآینده‌ جوانان‌ در کرمانشاه؛ به ‌اختصار!/ این‌ «درد» بی‌نهایت' تیتر یک روزنامه نقدحال چاپ کرمانشاه در شماره 502 روز شنبه دهم تیر ماه 96 به قلم داود نوری علا است.

شنبه, تیر 10, 1396 8:57
یادداشتی‌ برای‌ یک‌ وزیر تمام ‌عیار

یادداشتی‌ برای‌ یک‌ وزیر تمام ‌عیار

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 501 مطلبی را با عنوان 'یادداشتی‌ برای‌ یک‌ وزیر تمام ‌عیار' به قلم محمدحسین شیریان منتشر کرده است.

یکشنبه, تیر 04, 1396 12:14
همه با همیم

همه با همیم

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقدحال چاپ کرمانشاه در شماره 497 خود مطلبی را با عنوان' همه باهمیم' به قلم ثریا صفری منتشر کرده است.

یکشنبه, خرداد 21, 1396 8:44
منش انسانی، بینش سیاسی

منش انسانی، بینش سیاسی

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در آخرین شماره خود مطلبی را با عنوان 'منش انسانی، بینش سیاسی' به قلم غلامرضا نوری علا صاحب امتیاز و مدیرمسئول این نشریه منتشر کرده است.

پنجشنبه, خرداد 04, 1396 8:38
شورای ‌شهر و یک ‌شهر ‌ناتمام

شورای ‌شهر و یک ‌شهر ‌ناتمام

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 481 هشتم اسفند ماه 95 مطلبی را با عنوان 'شورای شهر و یک شهر ناتمام' به قلم محمدحسین شیریان منتشر کرده است.

دوشنبه, اسفند 09, 1395 14:40
چرا شهروند نمی‌شویم؟

چرا شهروند نمی‌شویم؟

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 480 سوم اسفند ماه 95 مطلبی را با عنوان' شهروند نمی شویم؟' به قلم ثریا صفری منتشر کرده است.

چهارشنبه, اسفند 04, 1395 8:22
بزرگان ‌فراموش ‌شده‌اند!

بزرگان ‌فراموش ‌شده‌اند!

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 475 این هفته مطلبی را با عنوان 'بزرگان ‌فراموش ‌شده‌اند!' به قلم محمد حسین شیریان منتشر کرده است.

یکشنبه, بهمن 17, 1395 9:59
توقف انتشار روزنامه نقدحال کرمانشاه

توقف انتشار روزنامه نقدحال کرمانشاه

کرمانشاه- ایرنا- در آخرین شماره نقدحال چاپ کرمانشاه در خبر کوتاهی عنوان شده است: 'با پوزش از دوستان و خوانندگان گرانقدر و تبریک به دشمنان و بدخواهان روزنامه نقدحال منتشر نمی شود'.

شنبه, بهمن 02, 1395 14:18
جرس‌ فریاد می‌دارد..

جرس‌ فریاد می‌دارد..

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 472 بیست و دوم دی ماه 95 مطلبی را با عنوان ' جرس‌ فریاد می‌دارد... ' به قلم ثریا صفری چاپ کرده است.

چهارشنبه, دی 22, 1395 10:28
تعاملِ‌ چند وجهی

تعاملِ‌ چند وجهی

کرمانشاه- ایرنا- هفته نامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 465 این هفته مطلبی را با عنوان 'تعاملِ ‌چند وجهی' به قلم ثریا صفری منتشر کرده است.

شنبه, آذر 27, 1395 10:10
نه؛ ‌‌نحیفِ‌ بی‌ حریف‌

نه؛ ‌‌نحیفِ‌ بی‌ حریف‌

کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره 464 بیستم آذر ماه 95 مطلبی را با عنوان 'نه، نحیف بی حریف' به قلم ثریا صفری منتشر کرده است.

یکشنبه, آذر 21, 1395 8:0
صفحه 1 از 2 1 | 2

بیشتر ...