نظارت مستقیم معاون اول رییس جمهور برانجام دقیق و به موقع ماموریت دستگاه های اجرایی برای شتاب بخشیدن به تولید و اشتغال

رییس جمهوری در نامه ای خطاب به جهانگیری خواستار شد؛

نظارت مستقیم معاون اول رییس جمهور برانجام دقیق و به موقع ماموریت دستگاه های اجرایی برای شتاب بخشیدن ...

تهران- ایرنا-رییس جمهور پیرو بخشنامه ای به تمامی دستگاه ها برای ارائه برنامه ها و بسته های اجرایی جهت شتاب بخشیدن به تولید و اشتغال، در نامه جداگانه ای به معاون اول رییس جمهور، از وی خواست در چارچوب سازماندهی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به طور مستقیم بر انجام دقیق و به موقع این ماموریتها نظارت نموده و در فواصل زمانی یکماهه گزارش پیشرفت کارها را ارائه دهد.

دوشنبه, فروردين 21, 1396 22:44

بیشتر ...