نهادینه سازی ورزشهای همگانی نیازمند عزم ملی

در میزگرد ایرنا مطرح شد:

نهادینه سازی ورزشهای همگانی نیازمند عزم ملی

اصفهان- ایرنا- تغییر ساختاری مدیریتی و رفتاری، تامین زیرساختها، اجرای قوانین، توزیع عادلانه امکانات و دسترسی آسان، داشتن برنامه، بازنگری دستور العمل ها، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی از راهبردهایی است که کارشناسان حاضر در میزگرد ایرنا برای نهادینه سازی ورزش همگانی مطرح کردند.

پنجشنبه, دی 27, 1397 11:21
هم افزایی اصحاب رسانه، پیش نیاز توسعه در لرستان

هم افزایی اصحاب رسانه، پیش نیاز توسعه در لرستان

خرم آباد - ایرنا - وسایل ارتباط جمعی در جهان پرشتاب امروز، جایگاه ممتازی دارند به گونه ای که تحلیلگران علوم اجتماعی ، عنصر رسانه را عامل توسعه یافتگی هر جامعه ای می دانند.

پنجشنبه, دی 27, 1397 7:37
پیامد های ناگوار بی توجهی به حوضه آبخیز اترک

در میزگرد ایرنا بررسی شد/

پیامد های ناگوار بی توجهی به حوضه آبخیز اترک

بجنورد - ایرنا - خشکسالی های پیاپی و صدور بی رویه مجوز برای برداشت آب در زمینه کشاورزی از مسائلی است که این روزها گلوی حوضه آبخیز اترک در استان خراسان شمالی را می فشارد.

چهارشنبه, دی 26, 1397 15:47
ایرنا میزگرد «توسعه پسته کاری» را در دامغان برگزار کرد

ایرنا میزگرد «توسعه پسته کاری» را در دامغان برگزار کرد

سمنان- ایرنا- میزگرد «توسعه و تقویت پسته کاری» روز چهارشنبه از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در دامغان برگزار شد.

چهارشنبه, دی 26, 1397 13:34
بی توجهی به مباحث اجتماعی و اقتصادی آب چالش زاست

در میزگرد ایرنا مطرح شد:

بی توجهی به مباحث اجتماعی و اقتصادی آب چالش زاست

اصفهان- ایرنا- تشکیل میز هماهنگی آب، گفتمان سازی و گفت و گو ملی، نگرش جامع و چند وجهی به آب و تعیین واقعی آن، مدیریت واحد تصمیم گیری و اجرای قوانین از جمله راهکار ارایه شده از سوی کارشناسان حاضر در میزگرد ایرنا اصفهان برای رفع چالشهای اجتماعی و اقتصادی در کشور بوده است.

چهارشنبه, دی 26, 1397 9:10
راهکارهای رفع چالش اجتماعی و اقتصادی در حوزه آب

در میزگرد ایرنا مطرح شد

راهکارهای رفع چالش اجتماعی و اقتصادی در حوزه آب

اصفهان -ایرنا- تشکیل میز هماهنگی، گفتمان سازی و گفت وگوی ملی، نگرش جامع و چندوجهی، تعیین واقعی، مدیریت واحد تصمیم گیری و اجرای قوانین ازجمله راهکارهای ارایه شده کارشناسان حاضر درمیزگرد ایرنا اصفهان برای رفع چالش های اجتماعی و اقتصادی در حوزه آب مطرح شده است.

چهارشنبه, دی 26, 1397 8:23
نشاط، جامانده بزرگ قطار توسعه

در میزگرد ایرنا مطرح شد

نشاط، جامانده بزرگ قطار توسعه

سمنان- ایرنا- نشاط اجتماعی در شاخص های بین المللی از مولفه های توسعه یافتگی است و گاه شادی و رضایت اجتماعی عامل اصلی پیش برنده در اجرای برنامه های راهبردی هر کشوری قلمداد می شود، اما به نظر می رسد این مساله در برنامه ریزی های توسعه ای کشور مغفول واقع شده است.

چهارشنبه, دی 26, 1397 8:17
مظلومیت بیماران خاص در پرده آبروداری

در میزگرد ایرنا بررسی شد/

مظلومیت بیماران خاص در پرده آبروداری

تبریز- ایرنا- بیماران خاص از جمله اقشار مظلوم جامعه هستند که درد بیماریشان پشت آبرویشان پنهان شده و هزینه های سرسام آور درمان، بیش از ناراحتی ها و عوارض بیماری موجب دل مشغولی و عذاب آنها شده است.

سه شنبه, دی 25, 1397 10:29
مظلومیت بیماران خاص در پرده آبروداری

در میزگرد ایرنا بررسی شد/

مظلومیت بیماران خاص در پرده آبروداری

تبریز- ایرنا- بیماران خاص از جمله اقشار مظلوم جامعه هستند که درد بیماریشان پشت آبرویشان پنهان شده و هزینه های سرسام آور درمان، بیش از ناراحتی ها و عوارض بیماری موجب دل مشغولی و عذاب آنها شده است.

سه شنبه, دی 25, 1397 10:26
احزاب پلی برای رساندن خواسته های مردم به مسئولان هستند

درمیزگرد ایرنا مرکز قم مطرح شد؛

احزاب پلی برای رساندن خواسته های مردم به مسئولان هستند

قم - ایرنا - نمایندگانی از گروه های اصولگرا، اصلاح طلب، مستقلین و رئیس خانه احزاب قم در میزگرد« اهمیت نقش احزاب در نظام اسلامی» گفتند: نظام سیاسی کشور برمبنای مردم سالاری دینی شکل گرفته است و احزاب بهترین واسطه برای پیوند حاکمیت با مردم و پل ارتباطی برای رساندن خواسته های آنان به مسئولان هستند.

سه شنبه, دی 25, 1397 9:6
احزاب پلی برای رساندن خواسته های مردم به مسئولان هستند

میزگرد ایرنا

احزاب پلی برای رساندن خواسته های مردم به مسئولان هستند

قم - ایرنا - نمایندگانی از گروه های اصولگرا، اصلاح طلب، مستقلین و رئیس خانه احزاب قم در میزگرد« اهمیت نقش احزاب در نظام اسلامی» گفتند: نظام سیاسی کشور برمبنای مردم سالاری دینی شکل گرفته است و احزاب بهترین واسطه برای پیوند حاکمیت با مردم و پل ارتباطی برای رساندن خواسته های آنان به مسئولان هستند.

سه شنبه, دی 25, 1397 9:2
خاک مانند آب جایگزین ندارد، مراقب خاکمان باشیم

خاک مانند آب جایگزین ندارد، مراقب خاکمان باشیم

زنجان - ایرنا - وقتی از خاک می گوییم به قطع باید راجع به فرسایش، بیابانزایی، قاچاق، مواد معدنی و سایر حوزه های مرتبط با آن هم صحبت کنیم، به ویژه وقتی بفهمیم خطرات حوزه خاک مهمتر از بحران آب است.

دوشنبه, دی 24, 1397 14:0
میزگرد «بررسی فرونشست زمین» در ایرنا سمنان برگزار شد

میزگرد «بررسی فرونشست زمین» در ایرنا سمنان برگزار شد

سمنان - ایرنا - میزگرد «بررسی پدیده فرونشست زمین» روز دوشنبه در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) استان سمنان برگزار شد.

دوشنبه, دی 24, 1397 13:45
حاکمیت دین و استقلال سیاسی، شاه بیت دستاوردهای 40 ساله انقلاب

در میزگرد ایرنا مطرح شد

حاکمیت دین و استقلال سیاسی، شاه بیت دستاوردهای 40 ساله انقلاب

قزوین – ایرنا – جمعی از مسئولان و کارشناسان امور سیاسی و دینی در میزگرد ایرنا تاکید کردند استقلال سیاسی در کنار حاکمیت دین بر امور جامعه شاه بیت دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی بوده است.

دوشنبه, دی 24, 1397 12:54
حاکمیت دین و استقلال سیاسی، شاه بیت دستاوردهای 40 ساله انقلاب

در میزگرد ایرنا مطرح شد

حاکمیت دین و استقلال سیاسی، شاه بیت دستاوردهای 40 ساله انقلاب

قزوین – ایرنا – جمعی از مسئولان و کارشناسان امور سیاسی و دینی در میزگرد ایرنا تاکید کردند استقلال سیاسی در کنار حاکمیت دین بر امور جامعه شاه بیت دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی بوده است.

دوشنبه, دی 24, 1397 12:28
تکرار معضل واژگونی خودرو، ناتوانی در برنامه ریزی یا طبیعی

در میزگرد ایرنا بررسی شد:

تکرار معضل واژگونی خودرو، ناتوانی در برنامه ریزی یا طبیعی

اصفهان- ایرنا - واژگونی خودرو یکی از چالشهای اساسی و دنباله دار محورهای کویری ایران سالانه میلیارد ریال به اقتصاد ملی و جامعه خسارت وارد می کند که حل این معضل فراگیر به تاکید کارشناسان حاضر در میزگرد ایرنا اصفهان،انسان نیازمند راهکار علمی، عملی و برنامه ریزی های اصولی و فرهنگ سازی است.

دوشنبه, دی 24, 1397 8:29
تکرار معضل واژگونی خودروها، ناتوانی در برنامه ریزی یا طبیعی

در میزگرد ایرنا بررسی شد

تکرار معضل واژگونی خودروها، ناتوانی در برنامه ریزی یا طبیعی

اصفهان- ایرنا - حوادث ترافیکی و به ویژه واژگونی خودرو در صدر پرشمارترین سوانح منجر به فوت در جاده های کشور به ویژه کویری و حاشیه ای قرار دارد که برآیند تکرار این معضل فراگیر به اعتقاد کارشناسان حاضر در میزگرد ایرنا اصفهان، نبود برنامه ریزی اصولی و راهکار علمی، عملی و فرهنگ سازی است.

دوشنبه, دی 24, 1397 7:10
میزگرد «نقش نشاط در توسعه» در ایرنا سمنان برگزار شد

میزگرد «نقش نشاط در توسعه» در ایرنا سمنان برگزار شد

سمنان- ایرنا- میزگرد «نقش نشاط در توسعه» با حضور استادان دانشگاه، مسوولان و فعالان سازمان های مردم نهاد استان عصر یکشنبه در خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) مرکز سمنان برگزار شد.

یکشنبه, دی 23, 1397 18:55
سیستان و بلوچستان گنجی پنهان در میان محرومیت ها

از دریچه دید پنج استاد دانشگاه؛

سیستان و بلوچستان گنجی پنهان در میان محرومیت ها

زاهدان - ایرنا - سیستان و بلوچستان قطعه ای از ایران زمین است و اقوام ساکن در این نقطه از کشورمان، به رغم قهر طبیعت و تمامی محرومیت ها و چالش ها و نیز شیطنت بیگانگان، به ملیت خود افتخار می کنند و ایران را از آن خود می دانند و به ایرانی بودنشان افتخار می کنند.

یکشنبه, دی 23, 1397 13:32
سیستان و بلوچستان گنجی پنهان در میان محرومیت ها

از دریچه دید پنج استاد دانشگاه؛

سیستان و بلوچستان گنجی پنهان در میان محرومیت ها

تهران - ایرنا - سیستان و بلوچستان قطعه ای از ایران زمین است و اقوام ساکن در این نقطه از کشورمان، به رغم قهر طبیعت و تمامی محرومیت ها و چالش ها و نیز شیطنت بیگانگان، به ملیت خود افتخار می کنند و ایران را از آن خود می دانند و به ایرانی بودنشان افتخار می کنند.

یکشنبه, دی 23, 1397 12:33
صدای پای توسعه «مکران»

میز گرد ایرنا

صدای پای توسعه «مکران»

بندرعباس- ایرنا- دریای عمان و سواحل مکران گنجی کشف نشده هستند که بسیاری از کشورها، سازمان ها و نهادها اقدام به سرمایه گذاری و انعقاد توافقنامه هایی در بندر چابهار کرده اند که از آن جمله می توان به توافقنامه سه جانبه ایران، هند و افغانستان به منظور توسعه این بندر اشاره کرد.

شنبه, دی 22, 1397 8:50
کاهش سن اعتیاد، معضلی که نباید غفلت کرد

در میزگرد ایرنا مطرح شد

کاهش سن اعتیاد، معضلی که نباید غفلت کرد

اصفهان - ایرنا -کاهش سن اعتیاد به مواد مخدر یکی از دغدغه های مهم اجتماعی است که به تاکید کارشناسان میزگرد ایرنا اصفهان با توانمندسازی و آگاهی بخشی جامعه و تامین نیازها و فراهم کردن نشاط و شادابی جوانان و نوجوانان می توان از گسترش این پدید شوم جلوگیری کرد.

شنبه, دی 22, 1397 7:18
کاهش چشمگیر بیماری سالک در قصرشیرین

میزگرد خبری/

کاهش چشمگیر بیماری سالک در قصرشیرین

قصرشیرین - ایرنا - بیماری سالک نوعی عفونت انگلی تک سلولی و از بیماری هایی است که در فصول گرم سال بسیار شایع است و با انجام اقدام های پیشگیرانه و نظارت های مستمر بهداشتی در شهرستان قصرشیرین ، امسال شاهد کاهش آمار مبتلایان به این بیماری هستیم.

جمعه, دی 21, 1397 9:18
رونق فوتبال ساحلی یزد به برنامه،آموزش، همکاری و کمک نیاز دارد

رونق فوتبال ساحلی یزد به برنامه،آموزش، همکاری و کمک نیاز دارد

یزد - ایرنا - میزگردی با عنوان « بررسی وضعیت فوتبال ساحلی یزد » با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان این رشته در خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا ) مرکز استان برگزار شد که شرکت کنندگان برای توسعه آن بر ضرورت برگزاری لیگ منظم و مستمر مطابق تقویم اجرایی تاکید کردند.

پنجشنبه, دی 20, 1397 10:18
میزگرد ایرنا؛ فناوری و حمایت از کالای ایرانی

میزگرد ایرنا؛ فناوری و حمایت از کالای ایرانی

یزد - ایرنا - پارک علم و فناوری یزد با ایجاد اشتغال پایدار حداقل یک هزار و ۵۰۰ نفر از نخبگان و فارغ‌ التحصیلان کارآفرین و راه اندازی نخستین صندوق پژوهش و فناوری کشور در سال 1383، یکی از شاخص ترین پارک های علم و فناوری کشور محسوب می شود.

چهارشنبه, دی 19, 1397 14:16
صفحه 1 از 34 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | بعدی >

بیشتر ...