میرزاتقی خان امیرکبیر؛ اصلاحگری شجاع و وطن دوست

به مناسبت سالروز شهادت امیرکبیر؛

میرزاتقی خان امیرکبیر؛ اصلاحگری شجاع و وطن دوست

تهران- ایرنا- میرزا تقی خان امیرکبیر، سیاستمداری اصلاح طلب، شیفته استقلال و زمامداری خیرخواه بود که به اصلاحات اساسی در کشور دست زد اما کارهای او به سرانجام نهایی نرسید و در میانه عزم و تردید و در برابر انبوه مشکلات و تنگناها عقیم ماند.

پنجشنبه, دی 20, 1397 10:59
استقلال ملی و ترقی کشور در پرتو اصلاحات امیرکبیر

به مناسبت سالروز شهادت امیرکبیر؛

استقلال ملی و ترقی کشور در پرتو اصلاحات امیرکبیر

تهران- ایرنا- میرزامحمدتقی خان امیرکبیر را باید از مصلحان بزرگ تاریخ ایران دانست که در دوران صدارت خود با اندیشه پیشرفت و استقلال ملی در عرصه های مختلف تغییر و تحول ایجاد کرد و کوشید تا مسیری تازه را در برابر ایرانیان بگشاید.

چهارشنبه, دی 20, 1396 8:35

بیشتر ...